Звіт директора про роботу у 2016-2017 навчальному році

Аналіз  роботи  Конотопського НВК:ЗОШ І ступеня-ДНЗ

за  2016 – 2017  навчальний рік

 

          У своїй діяльності Конотопський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад Конотопської міської ради Сумської області у 2016-2017 навчальному році керувався Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Указом Президента України від 17.04.2002 № 347/2002 «Про Національну доктрину розвитку освіти» (зі змінами), «Про мови» (зі змінами), Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 306 (із змінами), Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (із змінами), Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), схваленого рішенням Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (від 4 травня 2012 року, протокол № 5/2-2) та затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 № 615, та іншими нормативно – правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Заклад освіти також здійснював свою діяльність відповідно до статуту Конотопського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад Конотопської міської ради Сумської області.

Дошкільний підрозділ постійно забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від двох до шести років відповідно до ви­мог Базового компонента дошкільної освіти, а шкільний – відповідний рівень загальноосві­тньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту за­гальної середньої освіти.

Заходи, визначені в попередньому річному плані навчального закладу, в основному виконані. Адміністрація НВК, педагогічний колектив, вихованці та учні  у  минулому навчальному році проводили постійну роботу з:

 • створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного ві­ку, учня початкових класів;
 • формування гармонійної особистості, збереження та зміц­нення її фізичного та психічного здоров’я;
 • виховання основних норм загальнолюдської моралі;
 • створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями безперервної дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти, розвит­ку їх творчих здібностей і нахилів.

                    Стан і розвиток мережі навчального закладу     

Педагогічним колективом Конотопського НВК проведено певну роботу щодо збереження  й розвитку мережі навчального закладу. На початок 2016-2017 навчального року було відкрито 4 дошкільні групи та 10 класів. Мова навчання – українська. Станом на 01.09.2016 року кількість вихованців становила 90  дитини, а учнів – 238. Середня наповнюваність вихованців у групах складала 23 дитини, учнів у класах- 24. Протягом року із закладу вибуло 8 учнів, прибуло – 5 учнів, випущено із 4-х класів – 66 учнів.

Мережа груп та класів за 2016-2017 навчальний рік

 порівняно з 2015-2016 навчальним роком

 

№                                                                №   2015/2016 н.р.
І мо-лод-ша ІІ молод-ша Стар-ша «А» Стар-ша «Б»   Всього    1 2 3 4   Всього
1 Дітей на початок  року 20 21 21 21 83 63 47 73 41 224
2 Прибуло за рік 3 1 1 5 5 1 2 2 10
3 Вибуло за рік 1 1 5 4 5 14
4 Дітей на кінець

року

23 21 21 22 87 63 44 70 43 220
№                                                                №   2016/2017 н.р.
І мо-лод-ша «А» І мо-лод-ша «Б» ІІ молод-ша Стар-ша   Всього    1 2 3 4   Всього
1 Дітей на початок  року 20 20 26 25 91 62 65 43 68 238
2 Прибуло за рік 6 6 1 0 13 3 1 1 5
3 Вибуло за рік 2 3 5 1 2 2 3 8
4 Дітей на кінець

року

24 26 25 22 97 61 66 42 66 235

 

Кадрове забезпечення навчального закладу

          У 2016 – 2017 навчальному році в НВК працювало: 8 вихователів дошкільних груп, 1 музичний керівник, 10 вчителів початкових класів, у тому числі директор, заступник директора з НВР, педагог-організатор, практичний психолог, бібліотекар та 2 вихователі ГПД.

 

Склад і кваліфікація педагогічних кадрів за 2016-2017 навчальний рік порівняно з 2015-2016 навчальним роком

 Кваліфікація 2015/2016 н.р.               2016/2017 н.р.
Усього

 

Відсоток від загальної кількості педпрацівників Усього

 

Відсоток від загальної кількості педпрацівників
Усього педагогічних працівників 27 100% 27 100%
Мають кваліфікаційну категорію:        
вищу 8 30% 8 30%
першу 4 15% 6 22%
другу 5 18% 7 26%
спеціаліст 10 37% 6 22%
Спеціаліст з неповною вищою освітою
Учителів-методистів        
Старших учителів 6 22% 6 22%

Динаміка плинності педагогічних кадрів за 2016-2017 навчальний рік

порівняно з 2015-2016 навчальним роком

Плинність кадрів 2015/2016 н.р. 2016/2017 н.р.
Усього працює 27 27
Прибуло
Вибуло на 01.09.
Причина звільнення:
за власним бажанням
За переводом
У зв’язку з переходом до комерційної структури
Вихід на пенсію за вислугу років
Закінчення договору, скорочення штату 1
Звільнено молодих спеціалістів

Якісний склад керівних і педагогічних кадрів

П.І.Б., посада Рік народ-ження Освіта Категорія, звання Курсова перепідготовка Пед-стаж Педстаж на даній посаді
Ярмош

Ірина Сергіївна,

директор

 

1983 вища І 2016р.

(як вчитель англійської мови)

2016р.

(як директор)

 

12 6
Кушнаренко

Наталія Миколаївна,

 

1969 вища І 2015р. 28 6
Марусиченко Людмила Миколаївна

педагог-організатор

1957 вища Вища,

“Старший вчитель”

2015р.

(як вчитель музичного мистецтва)

2013р.

(як педагог-організатор)

40 17

        

Результати методичної роботи в навчальному закладі

На основі аналізу діагностування педагогів на 2016-2017 навчальний рік було затверджено таку мережу колективних форм методичної роботи:

 1. Шкільне методичне об’єднання:

а) вчителів початкових класів та вихователів груп подовженого дня (керівник Хильченко Л.О.);

б) вихователів дошкільних груп (керівник Мурка Т. В.)

 1. Творча група «Розвиток та підтримка освітньо-інноваційної культури учнів, батьків та вчителів школи в умовах особистісного-орієнтованого навчання та інноваційного використання персональних учнівських нетбуків на уроках та в позаурочний час» (керівник Міщенко Н. С.)
 2. Школа педагогічної майстерності «Реалізація компетентнісного підходу у навчанні молодших школярів та формування їх інноваційної культури» (керівник Шелест Н.М.)
 3. Динамічна група вчителів англійської мови «Розвиток творчого та інтелектуального потенціалу молодших школярів при формуванні їх інноваційної культури під час вивчення англійської мови»

(керівник Демченко Т. М.)

Під час декади „Початкова школа – 2017” педагогічні працівники провели наступні заходи з учнями:

– тренінг для батьків «Плекаємо унікальність кожної дитини»;

– виховна година «Народні свята зимового циклу»;

– свято «Зустріч з улюбленою іграшкою»;

– гра «Найрозумніший»;

– турнір знавців української мови «Мовознавчик»;

– фестиваль наук;

– свято «Цвіти і сяй, моя державно…»;

– усний журнал «Колиска роду – українська хата»;

– вікторина «Золотий диск»;

– заочна гра – подорож «Мої улюблені стежки зими»;

– виховний захід «Спорт – здоров`я, спорт це сила, що дають всім крила»;

– свято « Маленькі леді і юні джентльмени»;

– драматизація казки «Спляча красуня»;

– танцювальний флешмоб «Масляна»;

– урок дають батьки.

На виконання плану наступності в роботу декади були включені зустрічі учнів Конотопського НВК: ЗОШ І ступеня-ДНЗ та дошкільнят ДНЗ №2, №10, які пройшли з великим емоційним та творчим натхненням. Так, дуже сподобались малятам ДНЗ інсценізація казки «Спляча красуня» та спортивні змагання, які проходили у навчальному закладі за їх активної участі.

У рамках декади відбувалась співпраця з спеціалізованою СШ№2:

– взаємовідвідування уроків з метою ознайомлення з програмою «1 учень-1 комп’ютер»;

– обмін досвідом роботи з питання білінгвістичного навчання «Навчаючись вчусь»;

– проведення дебатів щодо обміну досвідом роботи з питань учнівського самоврядування «Від Барвінчат до Козачат».

Вчителі і учні  НВК  прийняли активну участь в міських та шкільних заходах декади.

У цілому декада „Початкова школа-2017” була високо результативною. Заходи, проведені в рамках декади, сприяли посиленню уваги до проблем початкової школи,  активізації  методичної    роботи  з  педкадрами,  підвищенню професійної майстерності вчителів початкових класів школи, надали можливість розкрити потенціал як педагогів, так і їх учнів.

Засідання методичних об’єднань вихователів дошкільних груп та вчителів початкових класів проводились спочатку теоретичні, а потім – практичні. На теоретичних засіданнях розглядалися питання, які були підпорядковані науково-методичній проблемі навчального закладу та темам педагогічних рад :

– «Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах у 2016-2017 навчальному році»

– «Урок основ здоров`я, як цінна життєва навичка здоров`язбережувального потенціалу учнів початкових класів при формуванні їх інноваційної культури»»

– «Формування навичок самостійної діяльності учнів на уроках математики»

– «Використання інтерактивних технологій навчання на уроках української мови з метою реалізації творчого й інтелектуального потенціалу при формуванні інноваційної культури»

– «Організація і значення методичної роботи в початковій школі»

Робота методичного об’єднання вчителів початкових класів була також направлена на допомогу вихователям ГПД з питань:

– організація ігрової кімнати в умовах ГПД;

– позанавчальна робота ГПД в школі та позашкільних закладах ;

– розвиток творчих здібностей учнів на заняттях ГПД;

– використання інтерактивних прийомів і технологій у проведенні навчально-виховної роботи ;

– як підвищити ефективність навчання учнів ГПД;

– організація активного дозвілля в ГПД.

Після опрацювання теоретичних  питань, згідно плану методичної роботи проводились практичні засідання: відкриті заняття та уроки, аналіз та обговорення їх, обмін досвідом з реалізації мети, ефективності використаних методів і прийомів навчання та форм роботи на даному занятті уроці, забезпечення умов для успішного навчання дітей.

Протягом навчального року вихователі та вчителі поповнювали групи та кабінети іграшками, методичною літературою, навчальними посібниками, таблицями, дидактичним та роздатковим матеріалом. Педагоги постійно оновлюють куточки для батьків з метою надання максимально корисної інформації для навчання та виховання дітей, знайомлять батьків з результатами роботи вихованців та учнів.

 

Аналіз результатів атестації за 2016-2017 навчальний рік

порівняно з 2015-2016 навчальним роком

Рік ПІБ Посада Прізвища, ініціали вчителів, які одержали
Звання Кваліфікаційні категорії
Старший вчитель Учитель

-методист

спец. І ІІ вища
Присвоїли Підтвердили Присвоїли

 

Підтвердили

 

Підтвердили Встановили Підтвердили Встановили Підтвердили Встановили Підтвердили
2015-2016  навчальнийий рік Костіна

Олена

Юріївна

1     1
Марусиченко

Людмила

Миколаївна

1     1
Мендрух

Світлана

Олексіївна

1  
Овчинникова

Валентина

Олексіївна

    1
Откидач

Юлія

Сергіївна

    1
Савоськіна

Світлана

Миколаївна

    1
Шевченко

Любов

Володимирівна

    1
 Всього 7 2 1   1 1 1 1 2

 

 

 

Рік ПІБ Посада Прізвища, ініціали вчителів, які одержали
Звання Кваліфікаційні категорії
Старший вчитель Учитель

-методист

спец. І ІІ вища
Присвоїли Підтвердили Присвоїли

 

Підтвердили

 

Підтвердили Встановили Підтвердили Встановили Підтвердили Встановили Підтвердили
2016-2017  навчальнийий рік Ярмош

Ірина

Сергіївна

  1
Анкілова

Наталія

Миколаївна

1    
Немченко

Наталія

Борисівна

    1
Одегова

Валентина

Борисівна

    1
Шкумат

Світлана

Іванівна

    1
Поліщук

Лілія

Григорівна

  1 1
Стеценко

Інна

Володимирів-на

    1
Всього 1   2 5  

 

          Аналіз роботи педагогічних працівників, виступи педагогів на шкільних, міських, обласних, всеукраїнських педагогічних читаннях, конференціях, участь в конкурсах, експериментах

ПІБ педагога Посада Шкільні заходи Міські

заходи

Обласні заходи Конкурси,

експерименти

Анкілова Наталія Миколаївна вчитель

початкових класів

педагогічна рада, м\о,

конкурси,

свята,

свята,

відкритий урок на міському м/о,

виступ на міському м/о,

проект-експеримент

«1 учень –

1 комп’ютер»,

«Колосок»,

«Кенгуру»

Берека

Наталія Миколаївна

вчитель

початкових класів

м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

свята,

проект-експеримент

«1 учень –

1 комп’ютер», «Колосок»,

«Кенгуру»

Білошапка

Наталія

Ігорівна

вихователь м\о,

свята,

м\о,

свята

 

Демченко Тетяна Миколаївна вчитель іноземної мови педагогічна рада, м\о,

конкурси,

свята

м\о,

олімпіада

(І місце),

свята

проект-експеримент

«1 учень –

1 комп’ютер»

«Грінвіч»

«Пазл»

Дроб’язко

Лариса

Іванівна

вчитель

початкових класів

педагогічна рада, м\о,

свята,

м\о,

свята,

стаття в газету

Костіна

Олена

Юріївна

вчитель

початкових класів

педагогічна рада, м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

конкурси,

свята,

проект-експеримент

«1 учень –

1 комп’ютер»

«Патріот»

 

Кушнаренко Наталія Миколаївна в.о директора,

вчитель

початкових класів

педагогічна рада, м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

конкурси,

свята,

статті в газету

проект-експеримент

«1 учень –

1 комп’ютер»«Колосок»,

«Кенгуру»,

Бабкова

Яна Володимирівна

психолог,

вчитель іноземної мови

педагогічна рада, м\о,

конкурси,

свята,

тренінги для педагогів, батьків

конкурси,

свята,

виступ на міському м/о,

тренінги для вчителів,

виступ на телебаченні

Луцик

Оксана Леонідівна

бібліотекар педагогічна рада,

конкурси,

свята,

м\о,

конкурси,

свята,

Марусиченко Людмила Миколаївна педагог-організатор, вчитель музики педагогічна рада, м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

конкурси,

свята,

стаття в газету,

І місце на огляді художньої самодіяль-ності

проект-експеримент

«1 учень –

1 комп’ютер»

Міщенко

Наталія

Сергіївна

вчитель

інформатики

педагогічна рада, м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

конкурси

 

«Бобер»
Мурка

Тетяна

Володимирівна

вихователь педагогічна рада, м\о,

свята

м\о,

свята,

стаття в газету

Немченко

Наталія

Борисівна

вихователь

ГПД

м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

свята,

Овчинникова Валентина Олексіївна вчитель

початкових класів

м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

конкурси,

свята,

проект-експеримент

«1 учень –

1 комп’ютер»,

«Колосок»,

«Кенгуру»

Одегова

Валентина

Борисівна

вихователь м\о,

свята,

м\о,

свята

 

Поліщук

Лілія

Григорівна

вихователь м\о,

свята,

м\о,

свята,

стаття в газету

Потьомкін

Євген

Олегович

олегофрено-педагог м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

свята,

Савоськіна Світлана Миколаївна вихователь

ГПД

м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

свята,

Стеценко

Інна

Володимирівна

вихователь м\о,

свята,

м\о,

свята,

Хильченко Людмила Олександрівна вчитель

початкових класів

педагогічна рада, м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

конкурси,

свята,

стаття в газету

 

«Колосок»,

«Кенгуру»

Шевченко Любов Володимирівна вчитель

початкових класів

м\о,

конкурси,

свята,

відповідальна за вебсайт

м\о,

конкурси,

свята,

стаття в газету,

«Колосок»,

«Кенгуру»

Шелест

Наталія Миколаївна

вчитель

початкових класів

м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

конкурси,

свята,

стаття в газету

 

«Колосок»,

«Кенгуру»

Шкумат

Світлана

Іванівна

вихователь м\о,

свята,

м\о,

свята

 

 

Результати навчально-виховної роботи в навчальному закладі

Розв’язання проблем і завдань Конотопського НВК, затверджених педагогічним колективом, дозволило досягти певних результатів, але в порівнянні з 2015-2016 навчальним роком в 2016-2017 навчальному році рівень успішності учнів зріс: 101 учень (58%) засвоїли матеріал на високому і достатньому рівні, з них – 18 учнів нагороджені похвальним листом.

 

 Рік                           

                               

                                                                    Рівень

2015/2016 н.р. 2016/2017 н.р.
Високий 16 учнів/10% 18 учнів/10%
Достатній 77 учнів/49% 783учнів/49%
Середній 64 учні/41% 73 учні/42%

 

Результати проведених контрольних робіт ДПА показали достатній і високий рівень підготовки учнів 4-х класів.

Відділом освіти Конотопської міської ради та педагогічним колективом Конотопського НВК:ЗОШ І ступеня – ДНЗ здійснені необхідні заходи щодо забезпечення організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів. На відповідному рівні оформлені необхідні документи щодо проведення державної підсумкової атестації, створено належні умови для її проведення.

Заслуговує на увагу чітка організація даного питання у вчителів 4-х класів

Завдання з предметів, які підлягали державній підсумковій атестації, були підготовлені вчителями початкових класів відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Підсумкові контрольні роботи з української мови (читання, мови) та математики проводились у 4-х класах відповідно до затвердженого графіка. У класних журналах наявні відповідні записи, що свідчать про систему роботи по підготовці до проведення контрольних робіт з української мови, читання та математики.

Загальна кількість учнів 4-х класів станом на 16.05.2017 року – 66 учнів.

Державну підсумкову атестацію з української мови  виконували 65 учнів 4-х класів (98 %). На високому рівні виконало 18 учнів (25%), достатньому – 33 учні (48%) та на середньому – 14 учнів (27%).

Аналіз контрольних робіт з українського мови свідчить про високий та достатній рівень засвоєння програмового матеріалу учнями .

Найбільше помилок було допущено з таких розділів і тем навчальної програми: відмінки прикметників, визначення головних членів речення.  

З літературного читання державну підсумкову атестацію виконали 64 учні (97%). Результати виконання контрольної роботи показали, що на високому та достатньому рівнях роботу виконали 58 учнів (91%), на середньому – 6 учнів (9%), на початковому – 0 учнів.

Найбільше помилок було допущено на такі розділи та теми навчальної програми: творче завдання, робота з текстом.

З математики державну підсумкову атестацію виконали 64 учні (97%). На високому і достатньому рівнях з роботою справилися 52 учні (81%), на середньому – 12 учнів (19%), на початковому – 0 учнів .

Аналіз контрольних робіт свідчить про високий і достатній рівень засвоєння програмового матеріалу з математики.

Ці результати вказують на те, що вчителі початкових класів на уроках математики достатньо уваги приділяють матеріалу на формування міцних обчислювальних навичок, умінь розв’язувати складені задачі, застосовувати знання в змінених умовах та різних життєвих ситуаціях, але недостатньо працюють над  знаходженням числа за його частиною, множенням іменованих чисел.

Аналіз результатів ДПА учнів 4-х класів

за 2016-2017 навчальний рік порівняно з 2015–2016 навчальним роком

Навчальний предмет 2015/2016 н.р. 2016/2017 н.р.
Кіль-кість учнів Рівень навчальних досягнень Кіль-кість учнів Рівень навчальних досягнень
Ви-со-кий Дос-татній Середній Низь-кий Ви-со-кий Дос-татній Середній Низь-кий
Українська мова

 

41

95%

15

37%

14

34%

 

12

29%

65

98%

18

25%

33

48%

14

27%

Літературне

читання

41

95%

18

44%

14

34%

9

22%

64

97%

32

50%

26

41%

6

9%

Математика

 

41

95%

20

49%

16

39%

5

12%

64

97%

36

56%

16

25%

12

19%

 

Результативність участі у міських, обласних, всеукраїнських

 конкурсах і олімпіадах

 за 2016-2017 навчальний рік порівняно з 2015-2016 навчальним роком

Назва заходу 2015/2016 н.р. 2016/2017 н.р.
Всеукраїнський конкурс „Колосок” 41 учасник

І тур

18 золотих

23 срібних колосків

ІІ тур

 

32 учасника

І тур

27 золотих

15 срібних колосків

ІІ тур

 

 

 

Міжнародний конкурс „Кенгуру” 65 учасників

І тур

5- відмінні результати

35- добрі результати

ІІ тур

54 учасників

І тур

0- відмінні результати

25- добрі результати

ІІ тур

Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер» 11 учасників

4- відмінні результати

5- добрі результати

 

10 учасників

2- відмінні результати

4- добрі результати

 

Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвич» 27 учасників

4- І регіональний рівень

2 – ІІ регіональний рівень

24 учасників

1- І регіональний рівень

1 – ІІ регіональний рівень

Конкурс «Патріот» 31 учасників

4 – призери

35 учасників

2 – призери

Міські предметні олімпіади 4 учасники

2 переможця

 

4 учасники

4 переможця

 

Міські конкурси малюнків 24 учасника

5 переможців

 

23 учасника

7 переможців

 

Огляд художньої самодіяльності серед шкіл міста 53 учасника

( дипломи І та ІІ ст..)

62 учасника

( дипломи І та ІІ ст..)

 

Результати виховної роботи в навчальному закладі

Виховна робота в Конотопському НВК:ЗОШ І ступеня-ДНЗ проводиться систематично, згідно річного плану навчального закладу та планів виховних проектів класоводів, і спрямована на виконання завдань, поставлених у державних документах з проблем виховання учнівської молоді. Здійснюючи виховну роботу в 2016-2017 н. р., педагогічний колектив Конотопського НВК: ЗОШ І ступеня – ДНЗ   керувався нормативно-правовими документами у галузі освіти, зокрема щодо організації виховної роботи. Водночас було враховано методичні рекомендації  з питань організації виховної роботи у 2016 – 2017 навчальному році Міністерства освіти і науки, молоді та спорту та управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації. Пріоритетними напрямками є формування гармонійно розвиненої і національно свідомої особистості, здатної до саморозвитку, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями.

Виховна система Конотопського НВК:ЗОШ І ступеня-ДНЗ – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання.

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалися за основними напрямками:

– ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

– ціннісне ставлення особистості до людей;

– ціннісне ставлення особистості до природи;

– ціннісне ставлення особистості до мистецтва;

– ціннісне ставлення особистості до праці;

– ціннісне ставлення особистості до себе.

Всі ці напрямки тісно пов’язані між собою і мають спільну мету, але знаходять різні шляхи її досягнення.

Виховна робота у 2016 – 2017 н.р. носила системний та плановий характер. Головною метою навчально-виховного процесу було формування і розвиток високоінтелектуальної і свідомої особистості з громадянською позицією, що наділена високими духовними, родинними і патріотичними почуттями. Виховна робота планувалась та проводилась з урахуванням вікових особливостей учнів. Згідно «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді» посилена робота з патріотичного виховання учнів.             Система виховної роботи починається з планування. Усі види планів складені на підставі сучасних вимог до планування системи виховної роботи згідно «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». Плани скоординовані, в основу кладеться аналіз роботи, відслідковуються індивідуальні здібності, потреби та запити дітей, а також  головна виховна мета – формування вільного громадянина, творчого, активного; формування національної свідомості, почуття патріотизму, залучення до національних культурних цінностей, розвиток інтересу до історії рідного краю, формування норм здорового способу життя, етики, моралі.  Аналіз стану виховної роботи показав, що всі класоводи  планують виховну роботу з класом: обраний  напрям та виховна тема, над якою  працюють протягом року; складені психолого-педагогічні характеристики класів, визначені завдання. Складено графік проведення виховних годин, які проводилися у зручний для дітей та класних керівників час. Всі класні керівники повністю виконали план виховної роботи з класом. Класні куточки оформлені відповідно до існуючих вимог. Цілісність системи виховної роботи сприяла підвищенню його результативності, формуванню ціннісного ставлення особистості до суспільства та держави, до сім’ї, родини, людей, до природи, до себе, до праці, до мистецтва.

   Виховний процес організовано так, що у центрі уваги особистість учня як суб’єкта виховання, розвиток його внутрішнього «Я», формування індивідуального стилю життя, відповідального ставлення до природи, суспільства, самого себе. Вихідним у виховному процесі школи є розвиток духовно-моральних якостей особистості.

Слід відзначити систематичну послідовну роботу щодо планування роботи з класом класоводів 4-А класу  Фесенко Г.Г.,  4-Б класу Костіної О.Ю. , 1-А класу Шелест Н.М., 1-Б класу Хильченко Л.О. Плани роботи класоводів  названі Проектами виховної технології з класами, де передбачається перспектива як індивідуального, так і колективного впливу на особистість учня і аналізується кінцевий результат.

Виховна робота здійснювалась відповідно до розробленої моделі виховної системи, головними завданнями якої є:

– ознайомлення всіх учасників навчально-виховного процесу з нормативно-правовими документами щодо виховної роботи навчального закладу;

– узгодження діяльності батьківської ради, класних батьківських комітетів, психологічної служби, ради НВК;

– залучення дітей до різних форм творчої діяльності;

– формування морально-духовної, соціально компетентної особистості, яка успішно само реалізується в соціумі;

– створення ефективної системи виховної діяльності класоводів  та вихователів ГПД;

– спрямування роботи  вчителів-предметників на реалізацію виховного потенціалу уроку.

Впродовж року у школі культивувалося усвідомлення особистістю своїх прав, свобод, обов’язків, шанобливе ставлення до законів, державної символіки, Конституції України, державної мови.

Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на виховання учнів як активних учасників політичних процесів, яким притаманні сформованість інтересу до представників інших народів, толерантне ставлення до їхніх цінностей, традицій, мови, вірувань. В учнів формували здатність пізнавати себе як члена   родини, учнівського колективу, виховували любов до рідного краю, вулиці, природи.

В основу цілісної конструкції під назвою «Виховна система школи», ми покладаємо родинно – сімейне виховання. Цей напрямок є пріоритетним у виховній роботі навчального закладу.

У напрямку родинно-сімейного виховання виховна робота була спрямована на пошук максимальної взаємодії між батьками, учнями та вчителями школи. В системі проводились батьківські збори та батьківський всеобуч, проведено години спілкування: «Традиції моєї сім’ї», вч. Анкілова Н.М. ,  «Шануймо батьків своїх», вч. Костіна  О.Ю.,  «Тепло рідного дому», вч. Шевченко Л.В., «Я та мої батьки»,  вч. Дроб’язко Л.І.; класні свята: «Уклін тобі, мамо» (4 –Б клас,  Костіна О.Ю.),  до Дня Святого Миколая «Відчиніть Святому Миколаю», (2-В клас, вч. Потьомкін Є.О.)

Сучасна сім’я несе найбільшу відповідальність за виховання дитини. Розуміння цієї істини спонукає педагогів виховувати не тільки дітей, а й батьків.   Робота з батьками – це і традиційні батьківські збори, родинні свята,  загальношкільні збори, відвідування сімей школярів, бесіди і лекції, консультації. Головним завданням цієї ланки виховної роботи є налагодження тісного зв’язку з батьками, пропаганда педагогічних знань, організація заходів, спрямованих на оволодіння батьками системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома. Залучалися батьки до проведення  позакласних заходів, туристичних походів, поїздок, екскурсій. Від сім’ї починається шлях дитини до пізнання. Тому вчителі початкових класів організовують педагогічно – просвітницьку роботу з батьками. Так, класовод  3– А класу Шевченко Л.В. продовжила  працювати над такою цікавою  формою роботи, як школа взаємин «Стежинами любові і добра». Традиційними в школі є Дні добрих справ, коли батьки допомагають школі ремонтувати класи та їх обладнання, допомагають в озелененні свого класу та шкільного подвір’я. Виховувати почуття особистої відповідальності за створення мікроклімату в сім’ї, де виховуються діти, допомагають круглі столи, які проводить класовод

1 – А класу Шелест  Н.М. «Батьки – перші вихователі дитини», батьківські збори з елементами тренінгу «Сім’я і школа – два розуми, два досвіди» провели класоводи разо зі практичним психологом школи Ковальчук О.В.

Педагоги систематично практикують з батьками різні форми роботи: лекції, анкетування, родинні зустрічі, відкриті уроки, виховні заходи, батьківські всеобучі. З найбільш ефективних форм роботи з батьками є робота Ради НВК, яка:

– сприяє  педагогічній освіті батьків;

– сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

– розглядає питання здобуття обов’язкової початкової освіти учня;

-організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

– розглядає звертання учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

– вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу:

– виконує роль ланцюжка між педагогічним колективом та батьківським колективом.

В навчальному закладі класоводи 1-4-х класів систематично проводять батьківські збори і батьківські лекторії на яких розглядаються теми, які цікаві для всіх слухачів, а саме: «Ви маєте право на життя» – профілактика суїциду, «Бесіда про недопустимість фізичного насилля і приниження гідності людини», «Торгівля людьми – сучасний прояв рабства», «Вплив моральної атмосфери і психологічного клімату батьків на формування особистості дитини». Так на високому рівні пройшов в навчальному закладі День відкритих дверей «Школа наша –  маленька країна». Адміністрація зустрічала майбутніх першокласників та їх батьків, а учні 1-4-х класів підготували звітний концерт учасників художньої самодіяльності для своїх батьків і гостей. У виставці малюнків «Я люблю Україну»  найактивнішими були учні 3 –Б класу, класовод  Овчинникова В.О. Спільно з членами Ради НВК на виконання річного плану були проведені рейди перевірки умов життя дітей позбавлених батьківського піклування та дітей – сиріт:   Скипочка С, та Боярчук К., класовод Шелест Н.М., Кейдун А. та Обруч В. 2–А кл., класовод  Анкілова Н.М,.; Герасименко Т. – 3-Б кл., класовод Овчинникова В.О., Чуга Д.-1-Б к., класовод Хильченко Л.О. Також класоводи провели бесіду з опікунами «Права та обов’язки опікунів».

Педагогічний колектив цілеспрямовано працює у напрямку правової освіти. Виходячи з вимог правової освіти та виховання, які спрямовані на те, щоб забезпечити права дітей на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток, у школі склалася певна система, яка передбачає цілеспрямовану, планову, взаємопов’язану, керовану діяльність.

Система виховної роботи має три складові: класна година, родинно-сімейні заходи, гурткова робота. Основним організатором виховної роботи з учнями є класовод, який займається просвітницькою та профілактичною роботою.

Основною формою профілактики правопорушень і оволодіння певними правовими знаннями є години спілкування, виховні години, бесіди, а саме: Конвенція про права дитини «Держава на захисті прав дитини»,  вихователь ГПД Савоськіна С.М., «Дитина і її права» – навчально-виховна гра, бібліотекар Луцик О.Л.., «Знай свої права дитино» – навчально-виховний захід, вчитель  Анкілова Н.М..

Щороку в жовтні в рамках Тижня правового виховання стало традиційним проведення  шкільної лінійки «Права і правила знай і виконуй».

Систематично практикувалися операції «Урок», «Спізнення», «Канікули». Залучалися до співпраці працівники правоохоронних органів. Аналіз  проведених операцій обговорювався на нарадах при директорові, засіданнях МО вчителів початкових класів та вихователів ГПД.  З метою  запобігання дорожньо–транспортному травматизму класоводами проводилися міні – лекції та бесіди «Про дорожній рух». На виховних годинах вели превентивну роз’яснювальну роботу серед учнів про правила дорожнього руху, перехід доріг, перехресть тощо.

         Особливу зацікавленість учнів викликають заходи, які проходять у нестандартній формі, а саме: рольова гра «Давай дружити» – вчитель Дроб’язко Л.І.,  незакінчена розмова «Не буди лихо» (в якій сім’ї ми живемо) вчитель Шевченко Л.В., ділова гра «Ми – рівні, ми – різні» – бібліотекар Луцик О.Л.

При проведенні виховних заходів, направлених на забезпечення здорового способу життя, вчителі початкових класів проводять  традиційні уроки здоров’я. Найкращі це –  «Найбільше багатство – здоров’я» – вчитель Шелест Н.М., «Ходи більше, проживеш довше» , вчителі Берека Н.М. та Шевченко Л.В..

Надання теоретичної і практичної допомоги, спрямованої на запобігання і подолання відхилень у поведінці учнів, розвитку різних форм їхніх асоціальних, моральних вчинків передбачає превентивне виховання. Традиційними заходами, що сприяють попередженню правопорушень у школі, стали зустрічі з працівниками правоохоронних органів; зустрічі з лікарями дитячою поліклініки; проведення тижня правових знань, а також різноманітні виховні заходи. Найкращим став захід у 2-А класі «Щоб не потрапити раптом в біду», класовод Анкілова Н.М. Мета його  виховувати обачність, обережність та навички правильних дій в екстремальних ситуаціях.

Проаналізувавши виховну роботу попередніх років, вчителі запропонували поставити основним завданням школи –  формування у школярів національно- патріотичної свідомості, прищеплення й розвиток моральних почуттів, переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормативами, що діють в суспільстві, опанування духовною культурою людства,  нації; наслідування кращих моральних зразків своєї родини, українського народу, загальнолюдських цінностей. Враховуючи військові дії на Сході України, з метою формування почуття любові до держави, поваги до національних цінностей українського народу, національної єдності і культурного відродження серед  учнів Конотопського НВК:ЗОШ І-ступеня – ДНЗ посилили патріотичну роботу. Щоранку ввели в традицію виконання учнями  Державного Гімну України. Спланували й провели ряд заходів:  до Дня Збройних Сил України організували й провели уроки мужності (із залученням учасників АТО), залучили учнів школи до міської акцій «Лист пораненому», «Єднаймось, українці…», «Подарунок учасникам АТО до Нового року». Оформили виставку «Я люблю Україну», де розмістили символи незалежності України, дитячі роботи, портрети загиблих  воїнів АТО. Учні 3-4-х класів приймають активну участь в здійсненні та оновленні проекту «Свята спадщина». Дуже подобається дітям волонтерська робота. Вони з задоволенням готують подарунки, пишуть вітальні листівки воїнам АТО, приймають участь в концертах для ветеранів.  З метою патріотичного виховання  підростаючого покоління, розширення поняття про єдність, незалежність та суверенність нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя  під час Революції гідності в закладі були проведені тематичні заходи згідно плану та уроки пам’яті. Цікавими й хвилюючими для дітей є проведення свят і ранків:  «День Соборності України», «Ось виросту і буду Україну захищати», урочисті лінійки «День Перемоги» з  покладанням квітів до пам’ятника Дітям – героям. Обов’язковими до цих свят є виставки та оформлення куточків у шкільній бібліотеці, а також бібліотечні уроки: «Народ пам’ятає, народ славить», «Рослини – символи нашої держави», «Моя Батьківщина, моя мила ненька». А також шкільний бібліотекар Луцик О.Л. провела цікаву вікторину «Конотопщина рідна моя». Традиційними в НВК є уроки миру «Земля моїх батьків»; години спілкування «Ми хочемо у злагоді і мирі жити». Наші учні взяли участь у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка, присвяченого безпеці та миру в Україні. Патріотичному вихованню сприяють такі заходи що проводимо напередодні 22 вересня – Дня партизанської слави «Партизанський рух на Конотопщині», та особливо хвилюючими є зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни.  Любов до Батьківщини розпочинається з  любові до «маленької батьківщини». Діти пишуть вірші  про своє місто, про вулицю, на якій вони живуть, приймають участь у конкурсі малюнків «Місто, в якому я живу». Цікавими для дітей є бесіди про  символи нашої держави: Герб, Гімн, Прапор нашої країни.

На уроках навчання грамоти, ознайомлення з навколишнім світом, виховних  годинах, учні знайомляться з правами і обов’язками  дитини, про те які права і  обов’язки мають люди в державі і світі. Традиційними є бесіди на теми: «Права кожної дитини», «Наші символи», «Моя слава –  це Українська  держава».

Учні початкових класів приймають участь у конкурсах та виставках малюнків: «Кохаю край наш дорогий», «Нема землі краще, ніж країна наша», «Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла».

Активна співпраця з міською дитячою бібліотекою сприяє проведенню цікавих виховних заходів та літературних виставок, проведенню бібліотечних уроків працівниками міської дитячої бібліотеки, виставок малюнків на базі бібліотеки  «Людина в світ прийшла добро творити», «Рідний край де ми живемо, Україною зовемо». В День пам’яті жертв голодомору та у зв’язку з 83-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років провели шкільну лінійку «Запали свічку».

Впродовж року учні школи побували під знаком Пам’яті, де згадали трагічне минуле та увічнили пам’ять загиблих від голоду. В шкільній бібліотеці було організовано тематичну книжкову експозицію «Розп’ята душа на хресті всевишньої печалі». В актовій залі провели виставку малюнків учнів 2-4 класів «Дзвони серця».

В 2016 – 2017 році було продовжено співпрацю з місцевим краєзнавчим музеєм, тому що народознавство – це справжня скарбниця духовності народу. Впродовж навчального року учні 1-4-х класів прослухали цикл лекцій представників міського музею про історію нашого краю та традиції прадідів  На виконання плану роботи НВК для учнів  2-4 класів   працівники  Конотопського  музею ім. О.Лазаревського  підготували  цікаві презентації на тему: «На хресті голодомору», «Голодомор 1933 року у Конотопі» та « 73 –й річниця визволення  міста від фашистських загарбників».  Ознайомлення дітей із виникненням та становленням громадянської самоосвіти українського народу, виховання активної самостійної особистості, гідного патріота України, формування почуття колективізму, усвідомлення життя в суспільстві – передбачає громадянське виховання.   На високому рівні пройшла вікторина  «Минуле та сучасне життя Конотопа», а також були проведені виховні заходи: «Мій Конотоп – окраса України – це часточка моєї Батьківщини», класовод Анкілова Н.М.; «З чого починається Батьківщина» – виховна година, класовод Костіна О.Ю.; «Що необхідно знати про національну символіку» – бесіда, класовод Берека Н.М..; «Ми – українці єдина сім’я» – усний журнал, класовод Шевченко Л.В.

Як навчити дітей любити та поважати свою країну? Вчителі та учні Конотопського НВК загальноосвітньої школи І ступеня – ДНЗ впевнені , що це почуття бере свій початок саме з вивчення історії рідного міста та рідної школи.

В навчальному закладі в 2016-2017 н.р. продовжена краєзнавча робота з вивчення історії міста Конотопа (вулиць, архітектури, життя видатних земляків) . Значною віхою є дослідження та вивчення історії рідного міста. Оновлено окремий план «Сумщина – туристична – 2016/20017»  Який передбачав практичне закріплення теоретичного матеріалу під час відвідування музеїв, екскурсійних подорожей. Учні 4-В та  3-Б класів  побували  в місті партизанської слави Путивлі ( вчителі Дроб’язко Л.І. та Овчинникова В.О.), а також відвідали  гетьманську столицю –  місто Батурин, (вчитель Шевченко Л.В.), Учні 4-Б класу, класовод Костіна О.Ю., подорожували до столиці України –  Києва. Учні 2-Б класу, класовод Берека Н.М. до зоопарку у  місті Мена. Ці заходи зумовили позитивні результати в громадському та патріотичному вихованні.

Значна увага приділялась моральному вихованню та формуванню правової культури учнів школи. Основною формою моральної освіти є етична бесіда, тобто діалог учителя і учня.

Класоводами 1-4-х класів було проводено наступні бесіди: «Людина починається з добра», класовод Дробязко Л.І, «Дбай про своє добре ім’я.», класовод Шелест Н.М,«Світ у мені, і в світі я», класовод Шевченко Л.В., «Найвища моральна цінність –  людська гідність», класовод Берека Н.М,  «А дружити треба вміти», класовод Фесенко Г.Г. Але, вони не обмежуються лише бесідами, а використовують інші форми роботи, цікаві і змістовні:

– «Скринька добрих справ» – урок людських чеснот провела класовод 3 – Б класу Овчинникова В.О..;

– «Ти знаєш, що ти людина» – розігрування життєвих ситуацій, виховний захід підготувала класовод 3-А класу Шевченко Л.В.;

– «Я людина серед людей» – жвавий диспут відбувся у 4 – А та 4-Б кл, де класоводи  Фесенко Г.Г. та Костіна О.Ю.

– «Краще гірка правда, ніж солодка брехня»  – дискусія, 2 – Б клас, класовод  БерекаН.М.

– «Вчинок і наслідок»  – уроки культури, 4 – В класу класовод Дробязко Л.І.

Традиційними для учнів перших класів є проведення уроків гарної поведінки  «Як треба поводитися в школі, вдома, на  вулиці», «Учись робити добро, воно дорожче від золота», «Вихована людина – яка вона», «Розкажи мені про свого друга».  Доцільними в нашому закладі були години спілкування на морально – етичну тематику: «Ти живеш серед інших», «Жити гідно – що це означає», «Завтрашній характер у сьогоднішньому вчинку», «Бабусі й дідусю  – найпочесніше місце в домі».

Завдання  правової освіти виконувались шляхом виховання в учнів поваги до Конституції України, законодавства України, державної символіки, вивчення учнями основних положень Загальної декларації прав дитини.  Проведено Всеукраїнський тиждень права. В рамках тижня був проведений Всеукраїнський урок на тему «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини, бесіди, тренінги, анкетування.

З метою вивчення української культури, національних традицій, виховання у школярів почуття патріотизму, формування гордості за країну, в якій вони проживають, проведено виховні години «Я – українець», класовод Хильченко Л.О., «Славетні постаті України»,класовод Фесенко Г.Г., конкурс дитячого малюнку «Україна – єдина країна «Ми за мир».

Важливим напрямком виховної роботи є формування здорового способу життя. Всі заходи спрямовані на розвиток особистості і формування здорового способу життя наших учнів. Так, класоводи 1-4-х класів провели виховні години: «Дружимо з режимом дня», «Здоров’я  запорука добробуту і щасливого життя», «Це ми – Мікроби. Можна до Вас?» – інсценізація. Найкращим був захід що організували і провели учні 4 – А класу на  «Кращий комплекс ранкової зарядки», класовод Фесенко Г.Г. Багато учнів школи відвідують ДЮСШ і як результат нагороди і медалі за  спортивні перемоги.

Щороку у вересні та квітні проводиться День фізичної культури і спорту, а також Всеукраїнський День здоров’я.

На виконання  Закону України «Про охорону ди­тинства», Національної програми «Діти Украї­ни», з метою збереження життя та здоров’я учнів, відповідно до плану роботи НВК, педагогічний колектив здійснює наступну роботу: запроваджує та здій­снює профілактичні програми, акції «Діяти негайно», «Про шкідливість нікотину і алкоголю», «Телебачення і дитина», «Батьківська сила – то мудрість сина»,  постійну просвітницьку роботу щодо проблеми ВІЛ/СНІДу, бесіди про профілактику дитячого травматизму, норм безпечної поведінки, виживання в екстре­мальних умовах, проводить батьківські збори з питань зайнятості дітей, здорового способу життя та необхідності харчування. Адміністрацією НВК щорічно глибоко аналізуються матеріали медичного огляду учнів. Контроль за раціональним харчуванням здійснюється медичною сестрою Литвин С.О. Вона  систематично проводить рейди «Санітари на посту».

Найкращі  враження залишилися в учнів від ігор, естафет та змагань на свіжому повітрі під час канікул : екскурсії до міського парку, на міський стадіон а також на дитячий майданчик по пр.Червоної Калини.

Під впливом систематичного навчання і виховання формується світогляд, починається усвідомлення, пізнання великого, широкого кола людських стосунків, у які включаються школярі в процесі свого навчання і перебування у школі.

Сьогодні гостро виступають проблеми взаємин особистості й колективу, їх взаємовпливів; проблеми впливу мас-медіа на особистісне ставлення дітей та проблеми виховання дітей у сім’ї.

Одним з важливих напрямків особистісного розвитку учнів  є організація учнівського самоврядування. У школі діє  учнівська організація «Барвінкове коло», яка виховує в учнів ініціативність, чесність, працелюбність, справедливість, гідність, милосердя, толерантність, самодисципліну, активність, відповідальність та організаторські здібності. Вихованці початкових класів оволоділи елементарними уміннями та навичками підтримки та збереження міжособистісної злагоди, запобігання та мирного розв’язання конфліктів; здатністю враховувати погляди інших.  Відбувається це шляхом включення кожного учня в активну спільну діяльність. Таким чином забезпечується виховний і розвиваючий вплив на особистість, що формується. У процесі цієї діяльності розширюється кругозір дітей, задовольняються їх творчі, пізнавальні й естетичні потреби, удосконалюються почуття, воля, прокидається емоційна чуйність.

Багатство емоцій має гра. Саме тому в початковій школі життєдіяльність проходить у формі гри. Діти – не просто учні, а хлоп’ята і дівчата – жителі Країни Барвінкової. Органами учнівського самоврядування протягом року проводились наступні заходи: відстежувався рейтинг  участі класів у конкурсі «Кращий клас», рейтинг успішності та вихованості учнів, оформлення класних куточків, проводились рейди-перевірки збереження підручників, відвідування школи.     Традиційно  проводиться і організовується робота виставок, проведення конкурсів, виставка квіткових композицій, виробів з природного матеріалу, аплікацій з осіннього лится, колажів і плакатів «З Україною в серці», креативних ялинок, вітальних листівок до Нового року та Дня матері, великодніх поробок, малюнків та плакатів до предметних тижнів.

Система художньо-естетичної освіти та виховання в НВК: ЗОШ І ступеня  – ДНЗ включає наступні структурні компоненти:

І. Базовий освітньо-виховний компонент, що передбачає навчання і розвиток учнів під час вивчення  предметів в галузі «Мистецтво», що представлено предметами

«Музичне мистецтво»  та «Образотворче мистецтво».

ІІ. Позаурочний компонент художньо-естетичного виховання.

Учні 1-4-х класів займаються в гуртках  художньо-естетичного профілю:

– «Вокально-хоровий», керівник Марусиченко Л.М.;

– «Хореографічний», керівник Шевченко А.В.

Під керівництвом вчителів передбачено організацію екскурсій до музеїв, відвідування театральних вистав, концертів, художніх майстерень.

 1. Позашкільний освітньо-виховний компонент включає в себе:

– роботу на базі НВК позашкільних закладів:  музичної та художньої школи;

– відвідування учнями школи мистецтв, БК «Зоряний», ЦДЮТ, БК «Сучасник».

 1. Компонент художньо-естетичної самоосвіти та самовиховання реалізується через залучення батьків до естетико-виховного процесу, проведення родинних свят, участь у спільних виставках, шефських концертах.
 2. Навчальна діяльність – фундамент естетико-виховної системи школи. В 1-4-х класах «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» викладаються як окремий предмет.

Конотопський НВК в нових суспільно-економічних умовах є відкритим до контактів із закладами культури і мистецтв. Це відвідування картинної галереї в ЦДЮТ, відвідування музею, кінотеатру, школи мистецтв, художньої школи.  Основну увагу приділяємо зв’язку школи з сімейно-родинним оточенням учнів. Залучаємо батьків до творчої співпраці, що сприяє збереженню народних традицій і звичаїв. Цікавим і змістовним, в рамках місячника родинно- сімейного вихованн,   за участю батьків, пройшов загальношкільний  « Школа наша – маленька країна». Усе це сприяло відновленню родинних традицій, згуртуванню  шкільної  родини. Класоводам  необхідно приділити більше уваги роботі з батьками, проведенню тематичних батьківських зборів. Батьки й учителі повинні стати партнерами, активними співучасниками творчого процесу виховання учнів.

Основною метою виховної діяльності є створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в закладі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би учням  легко освоїтись у своєму виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступити в реальні відносини з оточуючим світом.

 

 

 

Результати роботи з обдарованим дітьми

Процес пошуку і виявлення обдарованих дітей відбувався  через такі форми:

– активна участь окремих дітей на уроках (математика, українська та англійська мови, читання, природознавство, музика, малювання, фізкультура);

– виявлення ініціативи учнів при підготовці та проведенні класоводами, шкільним бібліотекарем та педагогом-організатором позакласних заходів (складання своїх віршів, читання виразно авторських, участь в інсценізації казок українською та англійською мовами тощо);

– участь дітей в шкільних гуртках та гуртках позашкільних закладів.

Ці заходи допомогли виявити  44  обдарованих дітей за різними напрямками:

Творчі здібності – 34 дітей;

Інтелектуальні –  18 дітей;

Спортивні –  3  дітей.

     Розвиток здібностей обдарованих дітей  здійснюється через систему заходів, спрямованих на розвиток різних типів обдарувань.

З метою розвитку творчих здібностей в закладі за 2016-2017 навчальний рік було проведено ряд заходів:

 1. Виставки малюнків, поробок до свят («Моя мама найкраща», «Я люблю Україну», «Чорнобиль очима дітей», «Мій рідний край, чарівна Україна!», «Здорова дитина-багата країна», «Дитинство без туберкульозу», «Зима – чарівниця», «Шевченко – поет, художник, патріот»), конкурси на кращий осінній букет, «Новорічна композиція», виставка поробок «Ой летять, летять сніжинки» , «Зроблено для мами,  власними руками» – протягом року.
 2. Творчий звіт колективу художньої самодіяльності «Школа наша – маленька країна»
 3. Участь у міському конкурсі «Майбутє лісу в твоїх руках»
 4. Конкурс дитячої творчості«Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла», «Поетичний рушничок», «Україно в моїм серці назавжди» .
 5. Екологічний турнір «Буду я природі другом»
 6. Турнір знавців англійської мови
 7. Конкурс « Подорож по алеї правових знань» та «Правовий марафон»

8.Всеукраїнський конкурс-рейд «Увага! Діти – на дорозі»

Активна участь дітей в шкільних  гуртках „Хореографічний”, „Вокально-хоровий”, „Тхеквондо”, „Юні знавці англійської мови” та гуртках позашкільних закладів, які працюють на базі школи, дали змогу виявити обдарованих дітей та їх участь в загальноміських конкурсах.

Вихованці Конотопського НВК:  ЗОШ І ступеня – ДНЗ є постійними учасниками та переможцями творчих конкурсів:

– Білько Аліна, учениця 4-А  класу, посіла 2 місце у дефіле новорічних костюмі та була  учасницею   у міському  фестивалі українських хусток «Квіткове диво на плечах»

Шуляк Євген, учнь 2-Б класу,  посів 2 місце у дефіле новорічних костюмі та  взяв участі  у міському конкурсі «Дерево роду».  Також   у цьому  конкурсі взяли участь   Шуляк Дмитро, учнь 4-Б класу, Ліннік Анна, учениця 4-В класу та Вовк Кирило, учнь 2-А класу;

– Сахно Назар, учень 4-Б класу та Згонник Ганна, учениця 4-В класу, вчитель Марусиченко Л.М. стали лауреатами міського «Фестивалю пісні»;

– Хоруженко Крістіна, учениця 4-Б класу, вчитель Демченко Т.М., посіла ІІ місце у міському конкурсі з англійської мови «Юний лінгвіст»;

–  Черенков Владислав, учень  4-Б класу, вчитель Демченко Т.М., посів ІІІ місце у міському конкурсі з англійської мови «Юний лінгвіст»

З метою розвитку інтелектуальних здібностей молодших школярів в закладі були проведені наступні заходи:

 1. Всеукраїнський конкурс «Патріот»
 2. Всеукраїнський конкурс „Колосок”
 3. Казино ерудитів – математичні фокуси.
 4. Міжнародний конкурс „Кенгуру”
 5. І та ІІ тур олімпіад з базових дисциплін учнів початкових класів.
 6. Міжнародний конкурс «Бобер»
 7. Інтелектуальна гра «Найрозумніший».
 8. Міжнародний конкурс «Грінвіч» та «Пазл», а саме:
 • Всеукраїнський природничий інтерактивний конкурс «Колосок»: золоті – 27, срібні -15, координатор Овчинникова В.О.
 • Міжнародна математична гра «Кенгуру»: високий-0; достатній – 25; учасники -54, координатор Шевченко Л.В.
 • Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер»: відмінні -2; добрі -4; учасник -10, координатор Міщенко Н.С.
 • Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч»: учасник – 24,

І регіональний рівень -1,   ІІ регіональний рівень -1,координатор Демченко Т.М.

 • Конкурс « Патріот» : учасники – 35 з них 2 призери, координатор Костіна О.Ю.

Інтелектуальні здібності молодших школярів допомагає розвивати індивідуальна робота за окремими планами таких вчителів як Костіна О.Ю., Демченко Т.М., та Фесенко Г.Г.  Так учениця 4-А класу Сизон Каріна посіла ІІ місце на міській олімпіаді з української мови та ІІ місце в міському конкурсі ім. П. Яцика, а учень 4-Б  класу  Латін Ілля   посів ІІ місце на міській олімпіаді з природознавства та І місце з математики. Переможцем міської олімпіади з англійської мови стала Хоруженко Крістіна, яка посіла І місце.

З метою задоволення особистісних потреб учнів, їх самореалізації та самовдосконалення, максимального розвитку творчих здібностей в закладі створені   оптимальні умови  для розвитку індивідуальних можливостей наших учнів.

Розвитку спортивних здібностей сприяють заняття фізичної культури та позакласні шкільні заходи, які організовує та проводить вчитель фізичної культури Кушнаренко Н.М. та керівник гуртка «Тхеквондо»  Окунь О.В., а саме:

– шкільні змагання з гандболу серед дівчаток 3 і 4 класів, вчитель Кушнаренко Н.М.

– спортивні змагання «Ми – маленькі козачата», вчитель Кушнаренко Н.М.

–  показові виступи учасників гуртка «Тхеквандо», керівник гуртка Окунь О.В.:

– шкільна спортивна олімпіада, вчитель Кушнаренко Н.М.

– конкурс на кращий комплекс ранкової зарядки, вчитель Кушнаренко Н.М.

– спортивне свято для дошкільнят «Перші кроки», вихователь Білошапка Н.І.

Велику допомогу розвитку спортивних здібностей надають заняття учнів в спортивній дитячій школі та участь дітей в платному гуртку «Тхеквондо».

Заохочення і підтримка обдарованих дітей відбувається шляхом нагородження:

 1. Грамотами та дипломами НВК та відділу освіти, які вручаються на шкільних лінійках та святі «Парад талантів».
 2. Солодкими призами.
 3. Пам’ятними сувенірами та подарунками.
 4. Відзначенням через «блискавки» та стенди.

Зайнятість учнів НВК: ЗОШ І ступеня  – ДНЗ у гуртках художньо-естетичного спрямування позашкільних  навчальних закладів, музичних школах, інших установах:

 

Назва закладу Кількість учнів % від загальної кількості учнів
1 ЦДЮТ 8 3,4
2 ДЮСШ 25 10,6
3 Музична школа №1 7 2,9
4 СЮТур 15 6,4
5 СЮТех
6 СЮН 43 18,2
7 Школа мистецтв 8 3,4
8 Художня школа 14 5,9
9 БК „Зоряний” 23 9,7
10 БК «Сучасник»               8 3,4
                                                        Всього           151                            64%

 

Шкільні гуртки

 

1 Вокально-хоровий 32 13,6
2 Хореографічний 21 8,9
3 Юні знавціангліцської мови 64 27,1
4 Тхеквондо 14              5,9
                                          Всього:                       137                           55,5%

 

Важливим засобом виховання, який сприяє розвитку особистості школяра є гурткова робота в НВК. Наші вихованці мають змогу навчатися у шкільних  гуртках різного профілю. Співпраця з позашкільними закладами міста дає можливість удосконалювати форми і методи для всебічного розвитку наших дітей. зайнятість учнів у цих гуртках дає можливість розвиватися творчо, розумово, інтелектуально, фізично. Класоводи  не оминають такий вид діяльності як корекція поведінки «проблемних» дітей, для цього заохочують таких дітей до класних справ, завантаження вільного часу гуртковою роботою.

     

Статистична інформація про гурткову роботу

Всього
2015/2016 2016/2017
Кількість гуртків, секцій та інших творчих об’єднань, що організовані загальноосвітніми

навчальними закладами

14 14
3 них за напрямами позашкільної освіти:
художньо-естетичного 8 8
туристсько-краєзнавчого 1 1
еколого-натурапістичного 1 1
науково-технічного
дослідницько-експериментально­го
фізкультурно-спортивного 2 2
Інші (англ.. мова)

 

1 1
Чисельність дітей, які здобувають позашкільну освіту в гуртках, секціях та ін. що

організовані загальноосвітніми

навчальними закладами

223 234
художньо-естетичного 114 122
туристсько-краєзнавчого 15
еколого-натуралістичного 85 64
науково-технічного
дослідницько-експериментально­го
фізкультурно-спортивного 47 87
 

Інші (англ..мова)

57 62

 

Формуючи екологічну культуру учнів педагоги навчального закладу намагаються проводити роботу систематично, продумано, цілеспрямовано. Першочерговим завданням у початковій школі є закладення основ екологічної культури молодших школярів, майбутніх громадянин України.  Екологічне виховання здійснюється на уроках та в позаурочний час. Виховні заходи екологічного змісту, які є традиційними: «Допоможемо зимуючим птахам», «Зробимо подвір’я найкращим»,«Землю прикрашає сонце, а людину праця» – рольова гра, конкурс «На  краще озеленення класу», «Лікарські рослини рідного краю», гра-подорож «У світі тварин», «Твоя планета Земля” екологічне свято, «Десь словечко приховалось» – розгадування ребусів на екологічну тематику.

В 2016/2017 н.р.  школярі    Конотопського НВК: ЗОШ І ступеня  – ДНЗ були активними  учасниками  міських конкурсів та акцій: «Гніздобуд», у благодійній акції «Допоможемо перелітним птахам», у конкурсі малюнків  «Людина і ліс».

Темною сторінкою в історії України стала Чорнобильська  трагедія. У зв’язку з цими гіркими подіями були  проведені  виховні години, лінійка пам’яті, тематичні виставки літератури, виставки малюнків: «Що змусило всю Землю застогнати», «Дзвони Чорнобиля» – виставка фотодокументів, «Чорнобиль очима дітей» – виставка малюнків.

Виховний процес у 2016-2017 н.р. здійснювався відповідно до державних актів з метою формування компетентної, свідомої особистості. Педагоги НВК створювали умови для самореалізації дітей відповідно до їх здібностей, нахилів та власних інтересів. Виховували громадянина з демократичним світоглядом і культурою. Основна увага приділялася формуванню творчої особистості учнів, вихованню поваги до національних цінностей, виробленню навичок здорового способу життя, попередженню правопорушень. Питання набуття учнями школи соціального досвіду, формування в учнів особистісних ознак громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, трудової та екологічної культури були пріоритетними у виховному процесі школи.

Слід звернути увагу і на  недоліки  у виховній роботі , а саме: не  всі вчителі школи включились в активну роботу по розробці і захисту проектів.

Чергування класів і вчителів не завжди були на належному рівні,  що необхідно врахувати в роботі  на наступний рік.

          

Результати контрольно-аналітичної діяльності з різних аспектів функціонування  навчального закладу

Впродовж 2016-2017 навчального року фронтальному контролю підлягали:

– предмет «Англійська мова»

– предмет «Основи здоров`я»;

– предмет «Фізична культура»;

– правове  виховання;

– робота з батьками

За результатами фронтального контролю були складені відповідні довідки та написані узагальнюючі накази. Стан даних перевірок був доведений до педагогічних працівників на педагогічних радах.

Адміністрацією навчального закладу було проведено наступні тематичні перевірки:

 1. Листопад 2016 р.
 • Стан викладання предмету «Природознавство» ( тема: Оптимальність застосування форм, методів, засобів роботи на різних етапах уроку).
 1. Грудень 2016 р.
 • Стан викладання предмету «Математика» (тема: Формування навичок самостійної діяльності учнів).
 1. Лютий 2017р.
 • Стан викладання предмету «Українська мова» (тема: Інтерактивні технології навчання на уроках української мови).
 1. Березень 2017р.
 • Організація повторення навчального матеріалу і підготовка до ДПА
 1. Травень 201р.
 • Стан методичної роботи.

         Перевірка класних журналів, журналів ГПД та гурткової роботи проводилась в такі строки:

 • 10.2016 – 28.10.2016  Правильність оформлення класних журналів, журналів ГПД та журналів гурткової роботи.
 • 01.2017 – 10.01. 2017  Забезпечення виконання навчальних програм з усіх навчальних предметів.  Правильність записів у журналах, якість оцінювання.
 • 03.2017 – 31.03. 2017 Накопичення та об’єктивність оцінювання.
 • 01.06.2017 – 09.06.2017 Забезпечення виконання навчальних програм

з усіх навчальних предметів за рік.  Правильність записів у журналах.

В ході перевірки встановлено, що у всіх класах виконання навчальних програм забезпечено. В класних журналах зроблені відповідні записи. Кількість контрольних робіт, тематичних та самостійних відповідає нормативам проведення контролю знань, умінь і навичок учнів 1-4 класів. У всіх класах забезпечено виконання всіх видів перевірки знань, умінь і навичок у відповідності до рекомендацій МОНУ. Вчителі вказують види перевірок, своєчасно виставляють тематичний бал, ведення зошитів.

Кількість уроків позакласного читання та розвитку зв’язного мовлення теж відповідає вимогам.

Але адміністрацією також було виявлено ряд недоліків:

– пропущено виставлення тематичних балів (Потьомкін Є.О.)

– відсутність запису проведення самостійних робіт і виставлення оцінок  в окремій колонці  (Овчинникова В.О., Шевченко Л.В.)

– допущення виправлень (Демченко Т.М., Анкілова Н.М.)

– неправильні записи на сторінках обліку відвідування (Шевченко Л.В.)

– відсутність щоденного інструктажа з техніки безпеки на уроках фізичної культури (Несвідоміна Н.О.)

Перевірка учнівських зошитів проводилась у наступні терміни:

Листопад – виконання єдиного орфографічного режиму при веденні зошитів учнями 3-4-х класів з української мови та математики;

Квітень – виконання єдиного орфографічного режиму при веденні зошитів учнями 2-х класів з української мови та математики;

Протягом фронтальної перевірки «Української мови» вибірково були перевірені зошити учнів 2-4-х класів з метою дотримання єдиних орфографічних вимог та правильності оцінення учнівських робіт.

Основні зауваження:

– вчителі недостатньо слідкують за дотриманням абзаців під час запису текстів, недостатньо прописують зразки;

– вчителі недостатньо уваги приділяють роботі над помилками та контролю над вільними рядками зошита.

Директором  НВК протягом вересня-травня 2016-2017 н.р. було відвідано 48 уроків, занять та виховних заходів.

Заступником директора з НВР Кушнаренко Н. М. відвідано 46 уроків та виховних заходів.

Вихователем-методистом Дроб`язко Л.І. відвідано 39 занять та виховних заходів.

Рекомендації, що надані педагогам після відвідування уроків, занять та заходів:

 • Чітко записувати тему уроку, заняття в плані-конспекті, проставляти дати проведення уроків, занять.
 • Чітко визначати мету заняття, уроку.
 • Чітко планувати запитання і завдання до ігор, що проводяться на уроці, занятті.
 • Дотримуватися оптимального співвідношення між мовленням учителя і учнів.
 • Раціонально використовувати час уроку, заняття.
 • Оцінювати учнів в ході уроку.
 • Під час планування уроку, заняття продумувати засоби здійснення індивідуального підходу до дітей з різним рівнем підготовки
 • Передбачати на уроці види робіт для активізації навчальної діяльності учня та їх активності на уроці.
 • Більше уваги приділяти формуванню навичок виразного читання
 • Ширше використовувати різнорівневі завдання на уроці
 • Урізноманітнювати та диференціювати домашні завдання
 • Виробляти в учнів навички контролю та самоперевірки.
 • Продумувати і підбирати наочний матеріал відповідно до вікових особливостей учнів та вихованців
 • Вчити вихованців та учнів самостійно робити висновки, узагальнювати матеріал, який вивчається, аналізувати результати своєї діяльності.

 

Результати охоплення вихованців та учнів харчуванням

Складовою частиною здорового способу життя дитини є правильне харчування. У 2016-2017 навчальному році було вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування вихованців та учнів навчального закладу.

Організація харчування в НВК здійснювалась відповідно до наказу відділу освіти Конотопської міської ради від 23.08.2016 №378-од «Про організацію харчування в навчальних закладах міста у 2016-2017 році». На початку 2016 року видано накази по Конотопському НВК:ЗОШ І ступеня-ДНЗ «Про організацію харчування учнів 1-4-х класів Конотопського НВК: ЗОШ І ступеня-ДНЗ у 2016-2017 навчальному році» від 01.09.2017 №121, «Про організацію харчування у дошкільних групах Конотопського НВК: ЗОШ І ступеня-ДНЗ у 2016-2017 навчальному році» від 01.09.2017 №120 у яких призначені відповідальні особи за організацію харчування у навчальному закладі. Згідно з поданими документами було видано накази щодо організації харчування учнів-пільговиків.

У ІІ семестрі 2015-2016 навчального року відповідно до розпорядження міського голови від 23.12.2015 року №350-од «Про зміни в організації харчування учнів 1-4-х класів НВК:ЗОШ І ступеня-ДНЗ» навчальний заклад було переведено із харчування шляхом закупівель послуг їдалень у ПП Стрільчук Н.П. на харчування, організоване самостійно працівниками закладу.

За організацією харчування учнів та вихованців, виконанням норм харчування, за виконанням заходів щодо профілактики гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь серед учнів та вихованців здійснювався систематичний медичний, адміністративний та педагогічний контроль, дане питання розглядалось на педагогічних радах, нарадах при директорі, раді закладу, загальношкільних батьківських зборах, класних батьківських зборах. З метою посилення контролю за якістю продуктів харчування та продовольчої сировини і роботою працівників харчоблоку, згідно наказів по НВК були створені: комісія з бракеражу та комісія громадського контролю за якістю харчування учнів та вихованців, які проводили рейди-перевірки  відповідно до складеного плану (результати роботи оформляювались актами).

У навчальному закладі впродовж року були узгоджені з головним Державним санітарним лікарем та затверджені директором НВК: графіки харчування вихованців та учнів, примірне двотижневе меню для шкільного та дошкільного підрозділів, графік чергування вчителів та класів у їдальні.

Харчоблок навчального закладу забезпечений кухарями з відповідною освітою. Приготування їжі для дітей дошкільних груп та учнів 1-4-х класів відбувається окремо.

Матеріально-технічний стан харчоблоку задовільний. Навчальний заклад забезпечений робочими холодильниками, холодною та гарячою проточною водою, електричними плитами, м’ясорубками, жарочною шафою, розподільним інвентарем, який промаркований та використовується за призначенням. Кухонного та столового посуду достатньо.

Молочні та м’ясні продукти зберігаються в холодильниках окремо. Обробка сирих і готових продуктів проводиться на різних столах з відповідним маркуванням. Кулінарна обробка продуктів проводиться із дотриманням вимог, викладених в нормативних документах. Технологія приготування страв дотримується.

Прибиральний інвентар на харчоблоці в наявності, промаркований. Миючими та дезінфікуючими засобами заклад забезпечений в достатній кількості. Санітарним одягом працівники харчоблоку забезпечені на 100 %, одяг знаходиться в задовільному стані. Робочі інструкції та інструкції з охорони праці для працівників харчоблоку є в наявності, знаходяться на робочих місцях.

В навчальному закладі організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей (відбувається замовлення та прийняття до закладу безпечних і якісних продуктів харчування та продовольчої сировини в необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання норм харчування тощо). Заборонено замовляти, приймати та використовувати м`ясо та яйця водоплавної птиці, м`ясо, яке не пройшло ветеринарний контроль, м`ясні обрізки, субпродукти, а також свинину жирну, річкову та копчену рибу, гриби, соуси, перець, майонез, вироби у фритюрі, у тому числі чіпси, вироби швидкого приготування, газовані напої, квас, натуральну каву, кремові вироби, вершково-рослинні масла з додаванням будь-якої іншої сировини. Було заборонено використовувати продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсилювачі смаку, консерванти.

Постійно проводився облік дітей, які отримували безкоштовне харчування, а також гаряче харчування за кошти батьків. Впродовж 2016-2017 навчального року гарячим харчуванням було охоплено  223 учні 1 – 4-х класів, що становило  99%. У групі продовженого дня за кошти батьків харчувалося  60 учнів. Вихованці дошкільних груп та учні 1-4-х класів з числа дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей, діти, батьки яких перебували у зоні АТО 100% забезпечені безкоштовним харчуванням; в наявності нормативно-оформлені документи для його організації.

Медичними працівниками навчального закладу та комірниками було забезпечено ведення документації з організації харчування дітей, а саме:

– журналу реєстрації надходження продуктів харчування;

– книги складського обліку продуктів харчування,

– журналу бракеражу готової продукції,

– журналу бракеражу сирої продукції,

– журналу виконання норм харчування,

– перспективного двотижневого меню,

– журналу здоров’я працівників харчоблоку,

– журналу реєстрації відходів, картотеки страв.

– калькуляційні та технологічні карти є в наявності в повному обсязі, оновлені на 2016-2017 навчальний рік.

Журнали велися та заповнювалися своєчасно, мали охайний вигляд, прошнуровані та пронумеровані. Розрахунок необхідних продуктів на день виконувався грамотно на підставі калькуляційних карток. Товарне сусідство продуктів харчування витримане. Овочі зберігалися в задовільному стані. Продукти із простроченим терміном реалізації були відсутні.

Але в організації харчування були окремі недоліки:

1.Залишається характерним у раціоні дітей недостатня кількість м’яса, риби, овочів, фруктів.

2.В закладі не систематично поповнюються інформаційні куточки з метою просвіти батьків з питання харчування вихованців та учнів.

3.Потребують оновлення журнали реєстрації надходження продуктів харчування та журнал контролю закладки і фактичного виходу страв.

4.Потребує заміни посуд на харчоблоці та у дошкільних групах.

5.Харчоблок не обладнано витяжкою.

 

Результати запобігання дитячого  травматизму та безпека життєдіяльності в навчальному закладі

           Впродовж 2016-2017 навчального року в Конотопському НВК систематично проводилась робота, спрямована на запобігання всім видам дитячого травматизму, як під час навчально-виховного процесу, так і в повсякденному житті, проведена роз’яснювальна робота з вихованцями та учнями про необхідність дотримання правил дорожнього руху, пожежної безпеки, правил з електробезпеки, попередження загибелі дітей на воді, попередження падінь, отруєнь. Згідно складеного плану в навчальному закладі проведено тижні Безпеки життєдіяльності.

          Перед осінніми, зимовими, весняними та літніми канікулами класоводами було проведено єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів, де записувалися пам’ятки, які були вклеєні до щоденників учнів, зробилено записи в зошитах із запобігання дитячого травматизму та записи в класних журналах на сторінці «Бесіди щодо запобігання дитячого травматизму». З пам’ятками на канікули ознайомлювалися батьки учнів. Також з учнями початкових класів на початку канікул проводився цільовий інструктаж і фіксувався в журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності.

Впродовж 2016-2017 навчального року кожним учителем проводився інструктаж  перед зміною діяльності на уроках праці та перед уроками фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах.

Своєчасно проводилися цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за межі навчального закладу: екскурсії, спортивні змагання, олімпіади – і фіксувалися в журналі інструктажу учнів з техніки безпеки.

Вихователі дошкільних груп та вчителі початкових класів, для профілактики травматизму, поведінки дітей в побуті, в довкіллі, поведінки в нестандартних ситуаціях проводили бесіди з дітьми:  «Гігієна очей», «Вітаміни наші друзі», «Правила поведінки у надзвичайних ситуаціях», «Коли людина хворіє», «Їж корисну для здоров’я їжу», «Природа навколо нас», «Безпека на вулиці», «Небезпечні ігри та іграшки», «Як вберегти свій будинок від пожежі», «Про правила безпеки», «Природні та стихійні лиха», «Вогонь мій друг, мій ворог», «Обережно!Отруйні гриби та рослини», «Бесіда про працю водіїв», «Чи можна дітям гратися сірниками?», «Бесіда про професію пожежника», розповідь-бесіда «Чому шкідливо пити  брудну воду».

Переглянуто та обговорено з вихованцями дошкільних груп ілюстрації із серії „Пожежа”, “Повінь”,   “Гроза”, “Землетрус”, “Аварія” „Надзвичайні ситуації”, “Безпека  в побуті”, „Лікарські рослини».

Цікаві та змістовні заняття були проведені в старшій групі «Веселка» (вихователь Одегова В.Б.) на тему «Ми пішоходи»; в І молодшій групі А «Капітошка» (вихователь Шкумат С.І.) на тему « Що зайве»; в І молодшій групі Б  «Сонечко» (вихователь Стеценко І.В.) на тему «Одягни пожежника».

Ігрова діяльність вихованців була насичена дидактичними іграми:

«Сигнали світлофора», «Повідом про пожежу», «Відгадай за описом», « Врятуй себе сам», «Знайте любі діти, як минути лиха», «Оціни вчинок», «Безпечно- небезпечно», «Їстівні та отруйні гриби», «Куди їдуть машини?», «Свої – чужі».

Достатньо успішну роботу з охорони здоров’я, життя дітей проводили класоводи: Анкілова Н.М., Дроб`язко Л.І.,Костіна О.Ю. та Шелест Н.М., Хильченко Л.О. та вихователі Одегова В.Б., Мурка Т.В., Поліщук Л.Г.

Впродовж року проводилися профілактичні бесіди шкільної медичної сестри з профілактики дитячого травматизму та попередження негативних явищ в учнівському середовищі.

Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалося на:

 • педагогічних радах;
 • нарадах при директорові;
 • засіданнях методичних об’єднань;
 • батьківських зборах.

Підготовлено та запропоновано інформаційний та консультативний матеріал для батьківських куточків з тем:

 • «Батькам про правила  дорожнього руху»
 • «Дитина  та  вулиця»
 • «Наодинці  вдома»
 • Усний журнал «Хай дитина знає кожна –жартувать  з вогнем  не можна»

Оформлено пам’ятки для батьків та дітей

 • «Дії під час виникнення пожежі»
 • «Попередження пожежі від пустощів та необережного поводження з вогнем»
 • «Попередження дорожньо-транспортного травматизму серед дітей дошкільного віку»
 • «Забезпечення особистої безпеки дітей дошкільного віку»
 • «Попередження інфекційних та кишкових захворювань дітей дошкільного віку».

Випадків травмування протягом 2016-2017 навчального року в закладі не було.

 

Результати роботи з Цивільного захисту в навчальному закладі

         Робота з Цивільного захисту в Конотопському НВК:ЗОШ І ступеня-ДНЗ відбувалась відповідно до вимог Кодексу Цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року № 269-р «Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту на 2016 рік», наказу Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року № 637 «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Міністерства освіти і науки України на 2015 рік», Положення про функціональну підсистему “Освіта і наука України” Єдиної державної системи запобігання й реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 22.12.2015 №602-од «Про основні напрямки підготовки і завдання ЦЗ області на 2016 рік», розпорядження міського голови від 19.12.2016 №435—од «Про основні напрямки підготовки і завдання ЦЗ м.Конотопа на 2017 рік», наказу відділу освіти Конотопської міської ради від 03.03.2017 № 136/1-од «Про організацію та проведення заходів з ЦЗ в навчальних закладах міста», наказу по НВК від 30.12.2016 №188 «Про підсумки роботи і завдання в системі цивільного захисту».

Головні завдання підготовки у сфері цивільного захисту  в 2016-2017 навчальному році в основному виконані.  У навчальному закладі були затверджені плани основних заходів підготовки цивільного захисту на 2016-2017 навчальний рік, уточнені Плани дій органів управління, сил і структурних підрозділів у режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану.

Основні зусилля у розв’язанні питань ЦЗ спрямовувалися на організацію навчання учнів та постійного складу навчального закладу згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правилам поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання першої допомоги тощо. Підготовка з цивільного захисту учнів проводилася під час вивчення предмета «Основи здоров’я» у 1-4-х класах.

Навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань, працівників НВК проводилося в навчальних групах згідно з Організаційно-методичними рекомендаціями Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Підготовка постійного складу, який не входить до складу формувань, технічного персоналу проводилася за 12-годинною програмою, а керівного складу, особового складу невоєнізованих формувань – за 15-годинною програмою. Проведені заняття фіксувалися в окремих журналах обліку занять з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Впродовж 2016-2017 навчального року була організована інформаційно-роз’яснювальна робота серед учасників навчально-виховного процесу щодо навчання аспектам цивільного захисту та проведені наступні заходи:

 • Інформаційно-роз’яснювальна робота з педагогічними працівниками з питань дій в умовах надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування, інших небезпек.
 • Виховний захід «Безпека – бренд мого життя» з учнями та працівниками навчального закладу з відпрацюванням евакуації у сховище навчального закладу.

У травні 2017 року відповідно до графіка проведення дня ЦЗ у НВК був проведений День цивільного захисту. В цей день відпрацьовувалася система оповіщення. У школі проводилися тематичні заняття з основ цивільного захисту, силами підрозділів формувань відпрацьовувалися уміння і навички учасників навчально-виховного процесу:

 • з користування    засобами    індивідуального    захисту    (протигазами, респіраторами, ватно-марлевими пов’язками);
 • з надання першої долікарської допомоги та транспортування умовно постраждалих з приміщення навчального закладу;

Завершальним етапом цих занять було проведення евакуації всіх учасників навчально-виховного процесу з приміщення навчального закладу.

До проведення Дня ЦЗ були залучені батьки учнів, медичні сестри. Також у навчальному закладі був поновлений куточок ЦЗ, підготовлені плакати, листівки, підібрана відповідна методична література, виготовлені засоби індивідуального захисту.

У жовтні (10 – 13) 2016 та у квітні (18-21) 2017 проведено “Тижні безпеки життєдіяльності дитини».

У школі розроблені Плани та схеми евакуації особового складу, учнів, вихованців, майна у разі виникнення надзвичайних ситуацій, до постійного складу доведено евакуаційні заходи.

У закладі створені невоєнізовані формування та служби цивільного захисту: ланка пожежогасіння, ланка охорони громадського порядку, санітарний пост, ланка оповіщення та зв’язку, визначені функціональні обов’язки командирів невоєнізованих формувань. Однак матеріально-технічне забезпечення формувань – недостатнє, працівники  НВК не забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання та шкіри  тощо. Також слід вважати недостатнім забезпечення навчального закладу новими методичними посібниками, відеоматеріалами, в основному заняття з особовим складом невоєнізованих формувань та постійним складом НВК проводяться за матеріалами навчальних програм предмета «Основи здоров’я», за конспектами лекцій, прослуханих під час курсової перепідготовки.

У цілому об’єкти ЦЗ до тимчасового функціонування у надзвичайних ситуаціях підготовлені, але не можуть використовуватись як об’єкти сталого використання у надзвичайних ситуаціях. Потребують подальшого вирішення питання щодо оновлення та поповнення матеріально-технічної бази;  забезпечення невоєнізованих формувань та постійного складу працівників закладу засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки і контролю, військово-технічним майном тощо.

 

          Результати роботи з соціального захисту дітей в навчальному закладі     

У навчальному закладі знаходяться на обліку 34 учнів пільгового контингенту .

Список учнів пільгових категорій за 2016-2017 навчальний рік

порівняно з 2015-2016 навчальним роком

Групи

Класи

2015/2016 н.р.
сироти під опікою напівсироти мати-одиначки багатодітні

 

постраждалі

від аварії на ЧАЕС

інваліди малозабезпечені
Дошкільні групи 3 7 2
1-ші 3 3
2-гі 2 2 1 1 1
3-ті 1 5 1
4- ті 2 3 1
2016/2017н.р.
сироти під опікою напівсироти мати-одиначки багатодітні

 

постраждалі

від аварії на ЧАЕС

інваліди малозабезпечені
1 3 4
2 1 3 1
2 1 3 1 5
1 2 1 3 1 1
1 2 1

 

На виконання Закону України «Про охорону дитинства» були організовані заходи:

 • акція милосердя « Подаруй іграшку», під час якої були зібрані іграшки для вихованців дошкільних груп;
 • учні відвідали музеї, СЮН, а також будинок культури Зоряний;

Усі діти пільгового контингенту відвідували ГПД, гуртки на базі навчального закладу. З кожною дитиною даної категорії проводив роботу шкільний психолог за індивідуальним планом.

У закладі протягом навчального року було організовано гаряче харчування для 28 дітей пільгових категорій.

Адміністрацією НВК надавалася допомога  всім дітям пільгових категорій: діти були звільнені від різноманітних оплат, безкоштовно відвідували культурно-масові заходи.

Належна увага приділялась організації відпочинку дітей. У Конотопському НВК були створені профільні табори та табір з денним перебуванням, зокрема  для дітей пільгового контингенту

      Виходячи з вищесказаного та  проаналізувавши  роботу школи за 2016-2017 навчальний рік, можна визначити коло питань, над якими необхідно працювати у 2017-2018 навчальному році.

А також  слід зазначити, що виховна діяльність у закладі знаходиться   на належному рівні, але поряд з позитивними моментами ще має деякі недоліки, над якими потрібно спільно працювати і вчителям, і учням, і батькам. І це нормальний процес, бо, як відомо, світ не стоїть на місці, він постійно змінюється, змінюючи нас і наше ставлення до нього.

Поряд із зазначеними позитивними результатами у  виховній   роботі  закладу потрібно активізувати роботу класних керівників, батьків та органів учнівського самоврядування  , а саме:

 • класоводам продовжувати здійснювати індивідуальний підхід до учнів, відповідально ставитися до вивчення умов життя учнів, урізноманітнювати види роботи з батьками, залучати батьків до позакласної роботи школи. Слід ретельніше готуватися до проведення виховних годин, активно залучати до підготовки учнів, батьків, громадськість, урізноманітнити форми проведення виховних годин, використовуючи інноваційні технології, чітко ставити  виховну мету і прикладати достатньо зусиль щодо її досягнення.
 • спрямовувати й координувати зусилля усіх педагогів та органів учнівського самоврядування на вдосконалення навчально-виховного процесу, забезпечувати єдність їхньої діяльності;
 • допомагати органам учнівського самоврядування у піднятті престижу, створенні такої атмосфери в колективі, за якої члени педагогічного колективу будуть зважати на думки та рішення органів учнівського самоврядування;
 • проводити шефську  роботу  учнів- початківців над дошкільнятами.

Отже, виховна робота в закладі носить системний характер і забезпечує виховання молодого покоління, здатного задовольняти вимоги сучасного суспільства.

 

Результати роботи з охорона праці в навчальному закладі

Робота з Охорони праці в Конотопському НВК:ЗОШ І ступеня-ДНЗ відбувалась відповідно до законів  України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про санітарно-епідемічне благополуччя населення» та Положення «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001 року, наказів Конотопського НВК:ЗОШ І ступеня-ДНЗ №81 від 06.06.2016 «Про організацію роботи з охорони праці в закладі у 2016-2017 навчальному  році», №88 від 06.06.2016 «Про створення служби спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд»,  №90 від 06.06.2016 «Про забезпечення пожежного захисту в Конотопському НВК:ЗОШ І ступеня-ДНЗ», №92 від 06.06.2016 «Про призначення відповідальних осіб за роботу з охорони праці, пожежної безпеки, безпечної експлуатації котлів і водонагрівачів, за електрогосподарство при організації суспільно корисної праці, масових заходів, виконання програм занять з правил безпечної поведінки учнів на вулицях і дорогах, правил безпечної поведінки на воді і льоду».

Адміністрацією НВК було здійснено вивчення дотримання нормативних документів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу, стану ведення відповідальними працівниками ділової документації з охорони праці, здійснення контролю адміністрацією закладу з питань охорони праці, санітарний стан приміщень навчального закладу.

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в Конотопському НВК:ЗОШ І ступеня-ДНЗ знаходився під щоденним контролем адміністрації навчального закладу.

На початок 2016-2017 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять. На засіданні педради №1 від 31 серпня 2016 року затверджено план роботи  на  2016-2017 навчальний рік, де передбачено розділ   «Охорона життя і здоров’я дітей. Охорона праці. Техніка безпеки».

Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки, безпеки життєдіяльності затверджені наказом по навчальному закладу. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнагляду охорони праці  України .

У наказі по НВК «Про організацію роботи з охорони праці в закладі на 2016-2017 навчальний рік» передбачено відповідальних осіб за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму відповідальних за електрогосподарство в НВК.

Один раз на три роки за планом роботи закладу проводиться навчання та перевірка  знань працівників з питань охорони праці  та  безпеки життєдіяльності, техніки безпеки, пожежної безпеки .Формою перевірки є іспит, який проводиться за екзаменаційним білетами у вигляді письмового опитування.

Остання перевірка знань була проведена у 2017 році відповідно до перспективного плану-графіка, наказу     «Про створення постійно діючої комісії по перевірці знань з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці». За результатами  перевірки видано наказ «Про результати перевірки знань працівників з охорони праці та техніки безпеки». Результати перевірки оформлені протоколом.

У навчальному закладі є всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників та учнів  НВК. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників та учнів закладу.

Станом на 01 вересня 2016 року всі  працівники надали медичні книжки з дозволом на роботу. Питання охорони  праці  обговорювалися на нарадах при директорі.

У вересні 2016 року класоводами 1-4-х класів були проведені бесіди з техніки безпеки з усіма учнями , про що свідчать записи у класних журналах. З вчителями початківцями був проведений  первинний, вступний  інструктажі з записами у відповідні журнали. Перед спортивними змаганнями, при проведенні заходів за межами навчального закладу проводились відповідні інструктажі. Повторні інструктажі проводяться 1 раз на 6 місяців для всього колективу.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювалися на батьківських зборах у всіх класах.

Були зроблені заміри контурів заземлення та ізоляції електрообладнання у 2017 року зі складанням акту.

Медичне обслуговування учнів та вихованців здійснюється медичними сестрами навчального закладу.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти”, Державних санітарних правил і норм  влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу  НВК з цих питань.

Відповідно до вимог нормативних документів у навчальному закладі розроблена відповідна документація з питань дотримання безпеки та охорони праці.

Розроблені і затверджені програми вступних інструктажів для працівників, які поміщені у журналах вступного інструктажу для працівників.

Згідно вимог нормативних документів реєструються первинний, позаплановий і цільовий інструктажі для працівників. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем директора.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У закладі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці.

У коридорах у доступних місцях розміщені  плани евакуації на випадок пожежі. Оформлений куточок з безпеки життєдіяльності.

Випадків, пов’язаних з порушенням безпеки праці, безпеки життєдіяльності серед працівників, учнів, вихованців, на робочих місцях, під час організації навчально-виховного процесу у 2016-2017 навчальному році не виявлено.

В навчальному закладі проводиться значна робота по виконанню заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру. Розроблені заходи з профілактики травматизму невиробничого характеру. Відповідно розроблених заходів з учасниками навчально-виховного процесу проводяться інструктажі, бесіди, вікторини, дискусії, місячники, тижні тема яких: «Профілактика травматизму під час організації навчально-виховного процесу та в побуті», «Поведінка дітей з незнайомими предметами», «Дотримання правил дорожнього руху», «Надання долікарської допомоги».

У квітні місяці кожного року в НВК проводяться практичні заняття по евакуації учнів і працівників на випадок пожежі згідно планів евакуації.

Обладнані куточки наочної агітації з охорони праці і безпеки життєдіяльності.

У навчальному закладі проведено ряд навчально – виховних заходів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, а саме: бесіди з дошкільниками «Діти і вулиця», «Твоя безпека залежить від тебе», «Щоб не сталося лиха», «Юні пожежники», «Дорожні знаки», тематичні виховні години з учнями 1-4-х класів, вікторина «Правила безпечної поведінки», конкурси плакатів та стіннівок, перегляди тематичних відеофільмів».

З метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено: перевірку електричного обладнання на заземлення, розроблені функціональні обов`язки з питань охорони праці для всіх категорій працівників, розроблені та затверджені правила техніки безпеки під час організації навчально-виховного процесу в спортивному залі, дошкільних групах та класних кімнатах. Своєчасно проводилися вступні інструктажі та інструктажі на робочому місці співробітників закладу, учнів. Проведена атестація робочих місць щодо відповідності вимог техніки безпеки, забезпечувалося дотримання санітарно-гігієнічного режиму.

Випадків травмування учнів та працівників навчального закладу не було.

      

Результати діяльності психологічної служби в навчальному закладі

Протягом 2016-2017 н.р. психологічна служба НВК: ЗОШ І ст. – ДНЗ працювала над такою проблемою: «Адаптація учнів 1-х класів до навчання у школі. Створення оптимальних умов для особистісного й інтелектуального розвитку учнів «групи ризику».

При діагностиці першокласників на готовність до навчання у школі, не було виявлено учнів з низькою готовністю. Але учнів, що мали середній рівень, було набагато більше, ніж учнів з високим рівнем готовності. Були створені всі умови для успішної адаптації першокласників до школи. Як наслідок, дезадаптованих учнів не було виявлено, учнів же з низькою адаптацією та зовнішньою навчальною мотивацією було небагато, з ними та учнями з низькою готовністю до школи були проведені корекційні заняття. Після проведених корекційних занять вдалося досягти кращих показників адаптації тих першокласників, які при вхідній діагностиці мали низькі показники.

Проводилась розвивальна робота з обдарованими учнями – діагностика й розвивальні заняття, а також індивідуальні консультації; на кожного учня була заведена особиста діагностична картка.

Дослідження готовності учнів 4-х класів до навчання у школі ІІ ступеня показало, що більша половина дітей готова до навчання у 5-му класі, а з неготовими учнями (яких було 6 чоловік) та учнями частково готовими (23.3% у 4А класі, та у 4Б класі 32.1%) були проведені розвивальні заняття, які містили в собі вправи для розвитку пізнавальних процесів, на згуртування колективу і покращення самооцінки.

Протягом року проводились індивідуальні бесіди з учнями з особливими освітніми потребами, яких у закладі 6. Також консультативна робота проводилась з педагогами цих учнів, і їх батьками. Крім того, декілька разів на рік проводилась індивідуальна діагностика цих учнів, аналіз роботи з ними кожні 3 місяці.

В минулому навчальному році у школі виявлений 1 учень «групи ризику». Робота з ним велась згідно плану, встановлений психолого-педагогічний контроль. Учень був включений в корекційно-розвивальні заняття. Консультаційна робота проводилась з опікуном учня постійно.

Протягом року були проведені батьківські збори на теми: «Готовність дітей 6-річного віку до навчання в школі. Психологічні особливості 6-річної дитини. Попередження шкільної дезадаптації», «Про попередження насильства в сім’ї», «Агресія дитини», «Подолання тривожності і страхів наших дітей», «Адаптація вихованців ясельних груп до умов ДНЗ», «Життєві цінності людини», «Готовність дітей 6-річного віку до навчання в школі. Психологічні особливості 6-річної дитини. Попередження шкільної дезадаптації»,  «Життєві цінності людини»,  «Профілактика загострення кризи 3-х років». Але основною темою цього року стала тема: «Профілактика сімейного насилля». Тому майже на кожних батьківських зборах висвітлювалась ця тема, зокрема на батьківських зборах в ДНЗ. А в березні 2016 року на Дні відкритих дверей був проведений просвітницький захід для батьків 2-3х класів на цю тему, де виступали також і педагоги, й батьки, було переглянуто відео ролики відповідної тематики.

Вчасно були підготовлені та проведені психолого-педагогічні консиліуми:  «Психологічна адаптація першокласників до навчання у школі» із залученням класоводів 1-х класів, заступника з НВР та шкільної медсестри, «Психологічна готовність учнів 4-х класів до школи ІІ ступеня»    із залученням класоводів 4-х класів, заступника з НВР, медсестри; а також консиліум «Адаптація до ДНЗ» із залученням вихователів, медсестри й адміністрації. Всі рішення ППК були поставлені під контроль заступника з навчально-виховної роботи, і були виконані вчасно.

У листопаді 2016р. була проведена акція «Виховуємо толерантність», а у квітні 2017р. –  «Тиждень психології», внаслідок яких була залучена максимальна кількість учнів школи до різних психологічних заходів, але крім учнів до цих акцій залучались також батьки учнів й педагоги.

В минулому році на базі нашої школи були відкрита 1 ясельна група. З вихованцями цієї групи проводилась діагностична й розвивальна робота, яка сприяла адаптації діток до умов ДНЗ (жовтень-грудень); також проводились розвивальні заняття з вихованцями молодших груп на розвиток пізнавальних процесів (січень – березень). Всім батькам, які звертались з запитами до психолога, були надані консультації.

Просвітницька діяльність серед учнів та батьків займала не останнє місце: для учнів заняття та акції на теми: «Профілактика негативних звичок», «Профілактика негативної поведінки»,  «Життя – найвища цінність», (профілактика суїцидальної поведінки),  «Чи любите ви вчитися?», «Відповідальна поведінка» (профілактика торгівлі людьми), заняття «Конструктивне вирішення конфліктів»,  заняття «Кожна людина унікальна і цінна», заняття «Світ твоєї душі»,  акція «Таємний друг»та багато інших. Психологічні акції й тренінги проводились також  в декаду початкової школи, на заходах «День відкритих дверей для батьків учнів» та «День відкритих дверей для батьків майбутніх першокласників».

Психолог також супроводжував період атестації наших педпрацівників, визначаючи рейтинг вчителів, які атестуються, серед колег та батьків учнів.

У 2016-2017 н.р. з педагогами та вихователями НВК був проведений тренінг на тему «Зворотній зв’язок у спілкуванні. Спілкування без маски.».

Значущою подією стала участь у міському семінарі заступників директорів з навчально-виховної роботи. Був проведений тренінг на базі нашого закладу з завучами шкіл міста на тему «Профілактика професійного вигорання педагогів», на який завітали методисти відділу освіти.

Також в цьому році була проведена експериментальна корекційно-розвивальна робота з учнями 2-3х класів, які мали низьку самооцінку з метою покращення самооцінки. Було проведено 12 занять, до яких залучено 8 учнів. Результати виявились позитивними, у більшості учнів самооцінка покращилась і вони стали більш впевненими в собі.

Але разом з тим в роботі психологічної служби у 2016-2017 н.р. були певні недоліки. Робота з групами ДНЗ не була проведена якісно, тому у наступному році планується приділити більше уваги цьому питанню.

В наступному році робота буде вдосконалюватись над наступними питаннями:

 • діяльність з вихованцями ДНЗ та їх батьками;
 • підвищення якості консультативної діяльності.
 • проведення роботи з учнями «групи ризику» у більш широкому масштабі (залучення батьків, класоводів, проведення масових зборів і індивідуальних консультацій).
 • Проведення просвітницьких тренінгів з батьками.

         

Результати роботи бібліотеки в навчальному закладі

Запланована робота і включені виховні заходи за 2016-2017  навчальний рік всі виконані.

Перереєстрація читачів була проведена у вересні-жовтні 2016 року. На початок навчального року читачів становило 163 чол., на кінець – 223.

У 2016-2017 н.р. бібліотека проводила роботу серед учнів за різноманітними тематичними напрямками:

На допомогу становлення особистості читачів – дітей;

Велась пропаганда літератури з морального, етичного виховання;

Бібліотекар проводила роботу з педагогами, батьками (підбір художньої літератури та підручників);

Бібліотекою велась довідково-бібліографічна робота;

Проводилась робота по формуванню у молодших школярів загального уявлення про бібліотеку, багатство і розмаїття книжкового світу, по ознайомленню дітей з правилами користування бібліотекою та книгою;

Давались початкові знання про структуру книжки;

Проводилась робота по формуванню інтересу школярів до самостійного читання та формуванню вміння самостійно вибирати книжки в бібліотеці;

Діти регулярно ознайомлювалися з періодичними виданнями: журналами та газетами для молодших школярів;

Протягом року бібліотекою велась активна робота з боржниками; робота по збереженню книжок шкільної бібліотеки;

Активно проводилася робота з патріотичного виховання.

Впродовж року проводилась робота по забезпеченню підручниками. Раз у два місяці проводились шкільні рейди – перевірки шкільних підручників, результати яких висвітлювались на стенді  у бібліотеці. У класах обрані поcти бережливих, які постійно працювали.

Велась робота по збереженню та поповненню книжкового фонду.

Фонд бібліотеки поповнювався подарованими книгами та купленими за власні кошти підручниками, діє доброчинна акція „Подаруй книгу бібліотеці”. Своєчасно була оформлена передплата на періодичні видання, з них дитячих видань – 2.

Оформлювались „інформаційні листівки” до знаменитих та пам’ятних дат, вівся календар знаменних дат. Бібліотека проводила роботу по заохоченню учнів до активного спілкування з книгою, прищепленню дітям любові до художньої літератури, а також бережливому ставленню до книжки.

У 2016-2017 н.р. в НВК було 10 класів, в яких навчалось  243 учні. У школі працює 18 вчителів. Всі вони є читачами шкільної бібліотеки.

Обсяг бібліотечного фонду становив 854 примірники.

Кількість відвідувань за рік – 2179

Кількість книговидач за рік –2399

Виховні заходи, заплановані на 2016-2017 н.р. проводились згідно з планом.

Були оформлені книжкові виставки:

 • „Україна – моя Батьківщина”
 • „Уклін доземний, вчителю, тобі” (до Дня працівника освіти);
 • „Мово моя материнська”;
 • „Ми вклоняємось вам, ветерани” (до дня Перемоги);

Оформлені куточки:

 • ”Моя країна – Україна”,
 • „Куточок правознавства”

Проведені заходи:

 • година цікавих повідомлень „Міжнародні свята жовтня”;
 • до дня писемності та мови „Мова моя калинова”;
 • конкурс-вікторина „З якої це казки”;
 • до Дня рідної мови «Конкурс знавців української мови» та ін.

До Тижня дитячого читання проведено ряд заходів – це і книжкові виставки, і літературні конкурси, і бібліотечні уроки.

Бібліотечні уроки проводились згідно плану.

Для учнів 1 класу з метою залучення їх до читання бібліотекою проведені екскурсії до бібліотеки. У плані інформаційної роботи проведені огляди літератури „Увага! Новинки!”.

З метою підвищення професійного рівня працівник бібліотеки відвідував семінари-практикуми в загальноосвітніх навчальних закладах.

 

 Результати розвитку матеріально-технічної база

та її зміни упродовж року

На жаль, основними причинами, що ускладнюють функціонування навчально-виховного закладу, є економічні чинники. Не розв’язано й досі проблему фінансування НВК у повному обсязі, що не дає змоги на належному рівні зміцнити матеріально-технічну базу, удосконалити розвивальне середовище.

Разом з тим, за допомогою  батьків та бюджетних призначень протягом 2016-2017 навчального року була зміцнена матеріальна база закладу, а саме:

 1. За бюджетні кошти здійснено:
 • частковий ремонт паркану навчального закладу;
 • придбано фарби і пофарбовано меблі, вікна, двері, підлогу, стіни у спортивному залі, обладнання на ігрових і спортивному майданчиках;
 • придбано миючі та дезінфікуючі засоби у дошкільні групи, на харчоблок і для прибирання площ загального користування;
 • придбано шпалер на загальну суму 5 тис. грн..;
 • придбано будівельних матеріалів на загальну суму 5 тис.грн.
 • придбано технологічне обладнання (2 електронагрівачі, ванну мийну трьохсекційна);
 • придбано посуд для учнів початкових класів та харчоблоку;
 • замінено сантехніку у підвальному приміщенні;
 • відремонтовано освітлення у підвальному приміщенні та коридорах закладу;
 • придбано канцелярське приладдя.

За кошти місцевого бюджету здійснено:ремонт лічильника теплової енергії, технічне обслуговування автоматичної сигналізації, оновлення програмного забезпечення, технічне обслуговування комп’ютерної техніки, заміри опору ізоляції .

За благодійні (добровільні) внески впродовж 2016-2017 навчального року:

 • придбано фарбу і пофарбовано меблі, вікна, двері, підлогу;
 • придбано телевізори у 3-Б клас, 1-Б клас;

На сьогодні в НВК є ще ряд невирішених проблем: потребують заміни вікна у роздягальнях, коридорах та дошкільних групах, оновлення розвивального середовища в групах та на прогулянкових майданчиках; заміна посуду на харчоблоці та у дошкільних групах; заміна дитячих ліжок. Але колектив НВК налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.

 

 

 

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *