Правила поведінки здобувачів освіти

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                     на загальношкільній  конференції

пр.№ 1 від 04.09.2020 року

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

 1. Права й обов’язки здобувачів освіти Конотопського навчально-виховного комплексу:загальноосвітня школа І ступеня-дошкільни навчальнй заклад (далі НВК) визначається Статутом закладу освіти, іншими передбаченими Статутом локальними актами.
 2. Учень приходить до школи за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя до майбутнього уроку.
 3. Не можна приносити на територію закладу освіти з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики і інші психоактивні речовини, а також токсичні речовини і таблетки.
 4. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.
 5. Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками) йти зі школи та її території в урочний час.
 6. У разі пропуску занять учень зобов’язаний пред’явити класоводу довідку або записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень зобов’язаний представити довідку з медичної установи.
 7. Здобувач освіти повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші – молодшим, хлопчики – дівчаткам.
 8. Поза закладом освіти учні поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім’я свого закладу.
 9. Учні бережуть майно закладу освіти, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території НВК.
 10. До учнів, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.
 11. Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, належить здати черговому вчителю, який знаходиться на першому поверсі закладу освіти, класоводу або адміністрації.
 12. Булінг є неприпустимою формою поведінки учнів у закладі освіти та за його межами.
 13. Не дозволяється жувати гумку.
 14. Учень зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.
 15. На першу вимогу вчителя учень зобов’язаний подавати щоденник.
 16. Учні 3-4 класів повинен щодня вести записи домашніх завдань у щоденнику.
 17. Учень повинен приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, інструменти і письмове приладдя.
 18. Учні можуть користуватися на уроках (на перервах) гаджетами лише за дозволом учителя, тобто для навчальних цілей.
 19. Виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти.

ІІ. ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ

 1. Здобувачі освіти входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.
 2. Коли вчитель входить в клас, учні встають, вітаючи вчителя. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять.
 3. Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються уроку.
 4. Заняття у закладі освіти проводяться за кабінетною системою. За кожним учнем у кожному кабінеті закріплено окреме місце. Кожен учень відповідає за збереження санітарного стану та майна на своєму робочому місці.
 5. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя.
 6. Учень на уроці зобов’язаний виконувати всі вимоги вчителя.
 7. Під час відповіді на запитання вчителя учень повинен відповідати голосно, виразно, зрозуміло.
 8. Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.
 9. На уроці учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.
 10. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов’язково присутні в залі.
 11. Учні мають право покинути клас після дзвоника з уроку. При виході вчителя або іншого дорослого з класу учні встають.
 12. Учень має право в коректній формі відстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку.
 13. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, перерв, так і після їх закінчення.

ІІІ. ПОВЕДІНКА УЧНІВ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ УРОКІВ

 1. Під час перерви учень зобов’язаний:

– підтримувати чистоту й порядок на своєму робочому місці;

– вийти з класу, якщо попросить вчитель;

– учні на перервах знаходяться на своєму поверсі;

– підкорятися вимогам чергового вчителя по поверху;

– при зустрічі з вчителями, батьками, дорослими відвідувачами закладу освіти учні вітаються й звільняють дорогу;

– учням забороняється вживати непристойні вирази й жести, шуміти, заважати відпочивати іншим.

 1. Час перерви — особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, але не повинен заважати іншим.
 2. Під час перерви учні можуть вільно пересуватися по закладу освіти, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (підвал).
 3. Під час перерв учням категорично забороняється залишати територію закладу освіти задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму серед учнів.
 4. Під час перерв забороняється бігати по закладу освіти, по сходах, поблизу віконних отворів, грати в м’яча в класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор.
 5. Під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями й іншими предметами, застосовувати фізичну силу.
 6. У НВК та на його території категорично забороняється тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв.
 7. Категорично забороняється самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях на другому поверсі.
 8. На перервах школярі можуть звернутися до свого клкласоводу, чергового вчителя за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

ІV. ПОВЕДІНКА УЧНІВ У ЇДАЛЬНІ

 1. Під час приому їжи у їдальні належить дотримуватися правил етикету.
 2. Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.
 3. Учні приходять до їдальні за графіком після закінчення відповідного уроку, займають місце для харчування, відведене для їхнього класу, їдять та самостійно прибирають посуд зі столу після прийому їжі, відносять його до відведеного столу; дотримуються черги при покупці буфетної продукції.
 4. Розмовляти під час прийому їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.
 5. Слід вживати їжу й напої, придбані тільки в їдальні.
 6. 6. Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні..
 7. Забороняється заходити до їдальні у верхньому одязі.

 

 1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ УЧНІВ
 2. У закладі освіти учні повинні приходити в одязі, який відповідає перебуванню дитини у суспільних місцях. Стиль одягу – діловий, класичний. Для уроків фізичної культури, трудового навчання обов’язкова спеціальна форма.
 3. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.
 4. Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого собе й суспільства.
 5. Не можна користуватися косметикою й носити багато прикрас на навчальні заняття.
 6. Знаходитися у закладі освіти у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.
 7. На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі.
 8. На класні свята та концерти учні вибирають одяг по рекомендації вчителів та на свій розсуд.

VІ. ЧЕРГОВИЙ ПО КЛАСУ І ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 1. Черговий по класу учень під час перерви має перевірити навчальний кабінет, підготувати дошку, забезпечити порядок у кабінеті.
 2. Черговий учень має право зробити зауваження іншим учням щодо правил поведінки та санітарних правил у навчальному кабінеті.
 3. Черговий клас по закладу освіти має приступити до чергування за 15 хв. до початку занять. Чергування по закладу освіти триває один навчальний день впродовж робочого тижденя.
 4. Чергові учні (командири) допомагають черговому вчителю у здійсненні контролю за чистотою, порядком у закладі освіти, за виконанням всіма учнями цих правил.

VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Учні не мають права під час знаходження на території закладу освіти і при проведенні шкільних заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров’я самого себе та оточуючих.
 2. За порушення цих Правил та Статуту НВК учні притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:

– усне зауваження;

– запис зауваження в щоденник;

– виклик учня самого або з батьками на засідання Ради НВК;

– відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками.

 1. Ці Правила розповсюджуються на всіх здобувачів освіти Конотопського НВК: ЗОШ І ступеня – ДНЗ та є обов’язковими для виконання на всій території закладу освіти, а також під час усіх заходів, що проводяться у закладі.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *