Зразок заяви для зарахування учнів до першого класу